Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
vaccin -  middel waarmee tegen een bepaalde ziekte beschermd wordt
vaccinatiegraad -  aandeel van de bevolking dat gevaccineerd is
vandalisme -  het opzettelijk vernielen of beschadigen van iemand anders' eigendom
verbannen -  uitsluiten, (uit een land) wegsturen
verblijfsvergunning -  vergunning die iemand over het algemeen moet hebben om te wonen en te werken in een land waarvan de persoon geen inwoner is
Verenigde Naties -  internationale organisatie met 193 landen die samenwerken voor onder meer mensenrechten en wereldvrede
- Synonyms: VN
verkrachting -  vorm van geweld waarbij iemand gedwongen wordt tot seks tegen zijn of haar wil in
vice -  onder, tweede
virologen -  meervoud van viroloog (= wetenschapper die virussen en virusziektes onderzoekt)
viroloog -  wetenschapper die virussen en virusziektes onderzoekt
virtueel -  denkbeeldig, ook: te bekijken op het internet
visie -  manier waarop je ergens naar kijkt en erover oordeelt
visum -  document dat je het recht geeft om naar een bepaald land te reizen of er te verblijven
vlogger -  iemand die zijn of haar leven filmt en de filmpjes op het internet deelt
voertaal -  gebruikelijke taal in een bepaalde situatie of in een bepaald land
voortvluchtig -  op de vlucht voor het gerecht