Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
vaccin -  middel waarmee tegen een bepaalde ziekte beschermd wordt
vandalisme -  het opzettelijk vernielen of beschadigen van iemand anders' eigendom
verblijfsvergunning -  vergunning die iemand over het algemeen moet hebben om te wonen en te werken in een land waarvan de persoon geen inwoner is
Verenigde Naties -  internationale organisatie met 193 landen die samenwerken voor onder meer mensenrechten en wereldvrede
- Synonyms: VN
vice -  onder, tweede
virtueel -  denkbeeldig, ook: te bekijken op het internet
visie -  manier waarop je ergens naar kijkt en erover oordeelt
voertaal -  gebruikelijke taal in een bepaalde situatie of in een bepaald land
voortvluchtig -  op de vlucht voor het gerecht