Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
vaccin -  middel waarmee tegen een bepaalde ziekte beschermd wordt
vaccinatiegraad -  aandeel van de bevolking dat gevaccineerd is
vaccinatiepas -  vaccinatiebewijs waarmee je aan evenementen kunt deelnemen
vakbond -  vereniging van werknemers
vakbonden -  groepen van werknemers die zich verenigen om voor hun rechten op te komen
vandalisme -  het opzettelijk vernielen of beschadigen van iemand anders' eigendom
veganistisch -  zonder dierlijke producten
veganistische -  veganistisch: zonder dierlijke producten
Veiligheidsraad -  orgaan van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met internationale vrede
verbannen -  uitsluiten, (uit een land) wegsturen
verblijfsvergunning -  vergunning die iemand over het algemeen moet hebben om te wonen en te werken in een land waarvan de persoon geen inwoner is
verdrag -  een reeks afspraken waarover verschillende landen of organisaties het eens zijn
Verenigde Naties -  internationale organisatie met 193 landen die samenwerken voor onder meer mensenrechten en wereldvrede
- Synonyms: VN
vergrijzing -  het steeds ouder worden van de bevolking
verijdelen -  doen mislukken
verkiezingsfraude -  oplichting, bedrog bij verkiezingen
verkrachting -  vorm van geweld waarbij iemand gedwongen wordt tot seks tegen zijn of haar wil in
vice -  onder, tweede
vicekanselier -  plaatsvervanger van de bondskanselier (hoofd van de regering)
vicepresident -  eerste vervanger van de president
virologen -  meervoud van viroloog (= wetenschapper die virussen en virusziektes onderzoekt)
viroloog -  wetenschapper die virussen en virusziektes onderzoekt
virtueel -  denkbeeldig, ook: te bekijken op het internet
visie -  manier waarop je ergens naar kijkt en erover oordeelt
visum -  document dat je het recht geeft om naar een bepaald land te reizen of er te verblijven
vlaggenschip -  schip dat de leiding heeft over de vloot
vlog -  afkorting van 'video weblog'; kort videoverslag
vlogger -  iemand die zijn of haar leven filmt en de filmpjes op het internet deelt
voertaal -  gebruikelijke taal in een bepaalde situatie of in een bepaald land
volksrepublieken -  socialistische of communistische staatsvorm waar slechts één politiek partij de volledige macht heeft
voogd -  iemand die in de plaats van de ouders verantwoordelijk is voor een minderjarige
voortvluchtig -  op de vlucht voor het gerecht
vrijheid van meningsuiting -  het recht om je mening te geven zonder angst voor bedreiging of vervolging
vzw -  vereniging zonder winst, een vereniging die niet als doel heeft om winst te maken