Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
taboe -  onderwerp waarover niet gesproken wordt
taliban -  islamitische beweging die heel extreem en streng is
tbc -  besmettelijke longziekte
terreur -  georganiseerd geweld met een politiek, ideologisch of religieus doel, met de bedoeling voor angst en chaos te zorgen
terrorist -  iemand die terreurdaden pleegt (zie: terreur)
Thai -  inwoner van Thailand (meervoud: Thai of Thailanders)
therapie -  methode om iemand te genezen
tirade -  felle aanklacht
tolerantie -  verdraagzaamheid; bereidheid om dingen te verdragen die ergernis kunnen oproepen
traceren -  opsporen, opzoeken
transfer -  verhuizing van een voetballer van de ene club naar een andere, voor een afgesproken geldbedrag
trauma -  zware geestelijke schok die blijvende gevolgen heeft (bv. oorlogstrauma)
traumapsychologen -  Psychologen die adviezen, begeleiding en therapie geven om trauma’s te verwerken.
trekpleister -  populaire toeristische attractie
trend -  wat trendy of in de mode is (synoniem: hype, rage)
trending -  veel besproken
tweet -  bericht op Twitter
tyfoon -  tropische storm met verwoestende kracht