Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
Sahara -  grote woestijn in Noord-Afrika
sanctie -  straf
sancties -  mv. van sanctie (= straf)
scenarist -  iemand die het scenario van een film, toneelstuk of stripverhaal schrijft, dat wil zeggen: de opeenvolging van de scènes of plaatjes
schaal van Richter -  schaal die de sterkte van een aardbeving uitdrukt
schending -  niet respecteren
Schengenzone -  verzamelnaam voor 26 Europese landen waarbinnen mensen vrij mogen reizen zonder grenscontroles
schepen -  bestuurder op gemeenteniveau
schepenen -  schepen: bestuurder op gemeenteniveau
schiereiland -  stuk land dat omgeven is door water, maar toch een smalle verbinding heeft met het vasteland
scholierenkoepel -  organisatie die de belangen van leerlingen verdedigt
schoorvoetend -  met tegenzin
secretaris-generaal -  hoofd van een organisatie
seksisme -  discriminatie op basis van het geslacht (of je man of vrouw bent)
Senaat -  politiek orgaan dat oordeelt over wetsvoorstellen
sensibilisering -  bewustmaking
separatisten -  mensen die zich willen afscheuren van de bestaande staat
significant -  (statistisch) significant: onwaarschijnlijk dat een effect toevallig is
sloppenwijk -  wijk waar mensen wonen die door geldgebrek of woningnood geen betere woning kunnen krijgen
sloppenwijken -  mv. van sloppenwijk (= wijk waar mensen wonen die door geldgebrek of woningnood geen betere woning kunnen krijgen)
smaad -  belediging waarbij iemands goede naam of eer wordt aangetast
sociale media -  online platform waar de gebruikers zelf voor de inhoud zorgen (bv. Facebook, Twitter, Instagram ...)
sociale woningen -  huurwoningen bestemd voor alleenstaanden of gezinnen met een beperkt inkomen
sociale zekerheid -  stelsel dat ervoor zorgt dat mensen zeker zijn van een inkomen en (medische) verzorging
socialer -  met meer aandacht voor de zwakkeren in de maatschappij
socioloog -  wetenschapper die de menselijke samenleving bestudeert
soeverein -  onafhankelijk, in staat om zelf beslissingen te nemen
software -  computerprogramma's
sonde -  onbemand ruimtevaartuig
Sovjet-Unie -  communistische staat in Eurazië die uiteenviel in 1991
speech -  toespraak
speedpedelec -  een snelle elektrische fiets
spelersmakelaar -  makelaar = iemand die helpt om iets te kopen of verkopen, tussenpersoon bij een verkoop
spilfiguur -  de man of vrouw om wie alles draait
sponsor -  geldschieter, verlener van financiële steun
spraakkunst -  grammatica; de studie, beschrijving en verklaring van de structuur van woorden en zinnen in een taal
staande ovatie -  waarbij het publiek opstaat om te applaudisseren en iemand toe te juichen
staatsgreep -  poging om met geweld de macht over te nemen
staatsgreep -  onwettige en gewelddadige poging om de macht te grijpen in een land (bv. het leger dat de koning uit zijn paleis verdrijft)
staatsman -  lid van de regering; iemand die toont dat hij goed het land kan leiden
staatssecretaris -  politieke functie; heeft als taak om de minister te ondersteunen binnen een bepaald domein
stalking -  het systematisch en ongewenst volgen en lastigvallen van een persoon
stand-upcomedian -  komiek
statement -  een duidelijke boodschap
statiegeld -  een bedrag dat je betaalt bij aankoop van een product, maar terugkrijgt als je de verpakking van het product inlevert
statistiekbureau -  bureau dat gegevens en cijfers verzamelt en interpreteert
statistisch -  wat te maken heeft met het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens
statistische -  statistisch: wat te maken heeft met het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens
STEM -  afkorting van Science, Technology, Engineering & Mathematics, het gaat om een verzameling van technische en wetenschappelijke richtingen/beroepen
stereotiep -  steeds terugkerend, cliché
stereotiepe -  verbuiging van stereotiep (= steeds terugkerend, cliché)
stereotype -  vast beeld van iets of iemand dat niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid
stereotypen -  meervoud van stereotype (= vast beeld van iets of iemand dat niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid)
stichting -  organisatie die niet als doel heeft winst te maken
streamen -  iets gelijktijdig downloaden en bekijken
streaming -  muziek beluisteren via het internet zonder te downloaden
streamingdienst -  platform of site waar je muziek kunt beluisteren of films/video's kunt bekijken zonder die eerst te moeten downloaden
stresshormonen -  hormonen die het lichaam aanmaakt als reactie op angst of stress
Sub-Sahara-Afrika -  Afrika ten zuiden van de woestijn Sahara
subsidie -  financiële steun (van de overheid)
subsidies -  subsidie: een geldbedrag dat de overheid geeft aan een bedrijf of een persoon
subsidies -  financiële steun van de overheid
subtropisch -  (van het klimaat) tussen gematigd en tropisch (warm) in
suikertaks -  belasting op gesuikerde (fris)drank, zoals cola en alcopops
symptomen -  meervoud van symptoom (= verschijnsel waaraan je iets herkent)
symptoom -  verschijnsel waaraan je iets herkent