Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
Raad van State -  (in België) een soort rechtbank die oordeelt over wetten en beslissingen van de regering
racisme -  discriminatie op basis van afkomst of huidskleur
radicaliseren -  extreme opvattingen krijgen
radicalisering -  proces waarbij bepaalde opvattingen extremer worden
radioactief -  gevaarlijke straling uitzendend
radiogolven -  elektromagnetische straling die wordt gebruikt om signalen over te brengen
raffinaderij -  fabriek waarin stoffen worden gezuiverd en gescheiden
ranking -  positie in een rangorde
ravage -  verwoesting
realityshow -  tv-programma waarin de kijkers het leven van een of meerdere mensen volgen
rebel -  opstandeling, wie in opstand komt tegen de overheid
rebellen -  groep mensen die in opstand komt tegen een autoriteit
rechts -  richting, politieke richting van een partij
referenda -  bevraging van de bevolking over belangrijke politieke beslissingen, ook volksstemming of volksraadpleging genoemd
referendum -  volksraadpleging; stemming waarbij burgers de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op wetgeving of besluiten.
regenboogtrui -  truitje (met regenboogkleuren) dat de wereldkampioen wielrennen mag dragen
regime -  bestuur van een staat
regio -  streek, gebied
regulier -  gebruikelijk, geregeld, gewoon
remake -  nieuwe versie (bv. van een film)
replica -  kopie
Republikein -  aanhanger van de Republikeinse partij in de Verenigde Staten
Republikeinse partij -  een van de twee grootste politieke partijen in de Verenigde Staten
residentie -  woning
resolutie -  besluit
revalidatie -  herstel na een ongeval of operatie
- Synonyms: revalideren
revanche -  herkansing
rijkswacht -  voormalige politiedienst van België die sinds 2001 bestaat uit de lokale en de federale politie
rivaal -  tegenstrever (bv. in de politiek of de sport)
robotfoto -  afbeelding van een persoon die wordt opgemaakt aan de hand van een beschrijving van ooggetuigen
roma -  bevolkingsgroep die van oorsprong een rondtrekkende bevolking was; in het dagelijks leven ook vaak 'zigeuners' genoemd
rondetafel -  mensen die rond de tafel gaan zitten om over een onderwerp te discussiëren, ideeën uit te wisselen
roots -  wortels (Engels): oorsprong, afkomst, waar iets of iemand vandaan komt