Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
pact -  overeenkomst, afspraak
paleontologen -  paleontoloog: iemand die fossielen bestudeert
paleontoloog -  iemand die fossielen bestudeert
palmares -  lijst van belangrijke prestaties
pandemie -  wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte
paparazzi -  fotografen die beroemdheden achtervolgen
parade -  stoet, feestelijke optocht
parameter -  element uit een onderzoekstest, kenmerk dat gebruikt wordt om de waarde van een onbekende variabele te berekenen
parameters -  mv. van parameter: element uit een onderzoekstest, kenmerk dat gebruikt wordt om de waarde van een onbekende variabele te berekenen
parasiet -  dierlijk of plantaardig organisme dat zich voedt ten koste van een ander organisme
parket -  Openbaar Ministerie; instantie verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten
parlement -  vergadering van de volksvertegenwoordigers over het bestuur van een land (bijvoorbeeld België) of een deel van een land (bijvoorbeeld Vlaanderen)
passé -  voorbijgestreefd, ouderwets
paviljoen -  gebouw dat bij andere gebouwen op hetzelfde terrein hoort
pedagoog -  deskundige in het domein van de opvoedkunde
penalty -  strafschop
penitentiair verlof -  periode van 36 uur waarin een gedetineerde de gevangenis mag verlaten
persvrijheid -  het recht om te publiceren wat iemand wil, zonder angst voor bedreiging, geweld of vervolging
petitie -  papier met een officieel verzoek
petities -  petitie: papier met een officieel verzoek
PKK -  Koerdische Arbeiderspartij; een politieke organisatie in Turkije die een eigen land wil voor de Koerden
plantaardig -  van planten afkomstig
play-off -  een reeks wedstrijden tussen teams met als doel een kampioen te bepalen
pleeggezin -  gezin waar (tijdelijk) kinderen verblijven omdat de biologische ouders er niet voor kunnen zorgen
polio -  besmettelijke ziekte veroorzaakt door een virus, kan tot verlamming leiden en dodelijk zijn
pollen -  stuifmeel, stof in bloemen waarmee ze zich voortplanten
posttraumatische stress -  verzamelnaam voor verschillende klachten die kunnen ontstaan na een traumatische gebeurtenis
postuum -  na iemands dood
poule -  groep van sporters of teams die tegen elkaar spelen in een tornooi
poulewedstrijd -  wedstrijd in de eerste fase van een tornooi, waarbij de deelnemende teams of spelers in een aantal groepen (of poules) zijn ingedeeld die onderling tegen elkaar spelen en waarvan de beste teams of spelers doorgaan naar de volgende ronde
poulewedstrijden -  meervoud van poulewedstrijd (= wedstrijd in de eerste fase van een tornooi, waarbij de deelnemende teams of spelers in een aantal groepen (of poules) zijn ingedeeld die onderling tegen elkaar spelen en waarvan de beste teams of spelers doorgaan naar de volgende ronde)
premier -  eerste minister
prestige -  aanzien
prestigieus -  met veel aanzien
preventie -  het niet laten gebeuren van iets, het voorkomen
preventiecampagne -  actie om een bepaald fenomeen te voorkomen of te beperken
primetime -  de tijd van de dag waarin de meeste mensen tv kijken
prioriteit -  voorrang
privacy -  persoonlijke levenssfeer
privésector -  alle bedrijven en organisaties die niet beheerd worden door de overheid
procedure -  werkwijze, proces, methode
proefpersoon -  persoon op wie een proef wordt genomen
progressief -  vooruitstrevend, vernieuwend
promotie -  het bereiken van een hoger niveau
promoveren -  een hoger niveau bereiken
propaganda -  Alles wat wordt gedaan om aanhangers te winnen.
psychisch -  geestelijk
psycholoog -  iemand die zich bezighoudt met de gedachten, gevoelens en het gedrag van mensen
psychose -  psychische aandoening waarbij iemand zijn gevoel voor realiteit verliest