Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
obesitas -  ernstige vorm van overgewicht
obesitas -  extreme vorm van zwaarlijvigheid
ode -  gedicht of lied waarin iemand lof krijgt
offensief -  militaire aanval
offline -  niet online, niet met het computernetwerk verbonden
Omikronvariant -  nieuwe, besmettelijkere variant van het coronavirus
omkopen -  iemand op een oneerlijke manier voor je winnen door hem geld of cadeautjes te geven
omzet -  totaalbedrag dat door verkoop wordt opgehaald in een bepaalde periode
onafhankelijkheid -  situatie waarbij je niet onder invloed van iemand of iets anders staat
ondemocratisch -  waarbij niet iedereen een inbreng heeft
ongenuanceerd -  niet rekening houdend met alle aspecten
online -  verbonden met het internet
online content -  online teksten, afbeeldingen of video's
onlusten -  rellen
ontkiemen -  vormen van een nieuwe plant uit een plantenzaadje
ontmantelen -  het uit elkaar halen van belangrijke onderdelen, voornamelijk om iets buiten werking te stellen
ontmanteling -  het onbruikbaar maken (van een gevaarlijk voorwerp)
ontwikkelingsland -  land waar veel mensen arm zijn en te kampen hebben met problemen zoals ondervoeding en ongeletterdheid
oorlogsmisdaad -  een daad in tijd van oorlog die een schending is van het oorlogs- of volkenrecht of de mensenrechten
oorlogsmisdaden -  wreedheden tegen een volk die ingaan tegen het oorlogsrecht
oorlogsrecht -  wetten over wat al dan niet mag tijdens gewapende conflicten
open brief -  brief die bedoeld is voor een groot publiek
openbaar aanklager -  degene die namens de staat of het volk iemand in beschuldiging stelt van de wet te overtreden
operator -  persoon die een machine of een toestel bedient
Opiniemakers -  personen die een belangrijke opinie hebben waar naar geluisterd wordt
oppositie -  tegenstand, politieke partijen die niet in de regering zitten
oppositiekandidaat -  kandidaat voor de verkiezingen die geen lid is van een regeringspartij
oppositieleider -  leider van de grootste politieke partij die niet in de regering zit
oppositiepartij -  politieke partij die niet in de regering zit
optioneel -  naar keuze
oraal -  via de mond
orders -  bestellingen
organisme -  levend wezen
outsider -  deelnemer die geen topfavoriet is om te winnen, maar met wie wel rekening wordt gehouden
- Synonyms: outsiders
Overlegcomité -  bijeenkomst van alle regeringen in België om samen te overleggen en beslissingen te nemen