Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
nalatigheid -  onzorgvuldige uitvoering
natie -  land, volk
Nationale Garde -  een leger (in bepaalde landen) dat ingezet kan worden in uitzonderlijke omstandigheden
nationalisme -  voorliefde voor het eigen land (die in een meer extreme vorm vaak samenhangt met een streven naar meer macht en invloed van het eigen land)
navigeren -  afleggen van een route, besturen
NAVO -  Noord-Atlantische Verdragsorganisatie; organisatie van landen die een verdrag sloten om militair samen te werken en elkaar te verdedigen
nazi -  aanhanger van de politiek van Adolf Hitler
Nederbelg -  Nederlander die in België woont
nederhopscene -  een beweging of groep van mensen in Nederland die bezig zijn met hiphop in het Nederlands
neutraal -  geen partij kiezend
neutraal -  geen partij kiezend
nexit -  de wil van sommige Nederlandse partijen om uit de Europese Unie te stappen
ngo -  niet-gouvernementele organisatie; organisatie die zich richt op een maatschappelijk belang (bv. ontwikkelingshulp, gezondheid, milieubescherming ...)
nominatie -  aanstelling, selectie
nomineren -  voordragen; kandidaat stellen
non-binair -  iemand die zich niet thuisvoelt in de categorieën man of vrouw
nooddecreet -  decreet (in Vlaanderen) = een Vlaamse wet
noodtoestand -  toestand waarbij in een streek of land uitzonderlijke maatregelen gelden, bv. als gevolg van een natuurramp of terreurdreiging
nucleair -  wat te maken heeft met kernenergie
nucleaire -  nucleair: wat te maken heeft met kernenergie