Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
maffia -  geheel van criminele organisaties
maffiamilieu -  maffia: geheel van criminele organisaties
makelaar -  iemand die helpt om iets te kopen of verkopen, tussenpersoon bij een verkoop
malaria -  infectieziekte veroorzaakt door de malariamug
mandaat -  opdracht om te regeren, termijn om te regeren
marketing -  alles wat een bedrijf doet om de verkoop van zijn producten of diensten te vergroten
marketingstunt -  een stunt om je product te doen verkopen
matchfixing -  wedstrijdvervalsing, systeem waarbij op voorhand wordt afgesproken wie de winnaar van een wedstrijd wordt
materiële -  materieel: wat te maken heeft met dingen en geld
maximumfactuur -  maximumbedrag dat aangerekend mag worden
medeplichtigheid -  mee schuldig zijn aan iets
meesterbrein -  leider
meeting -  vergadering, bijeenkomst, ontmoeting
megajoule -  eenheid waarin je de hoeveelheid energie uitdrukt, een maatstaf voor energie
memorabel -  gedenkwaardig
mensenrechten -  rechten die iedere mens zou moeten hebben, ongeacht nationaliteit, ras, geloof, geslacht ...
mensenrechtenschendingen -  inbreuken op de mensenrechten, geen rekening houden met de mensenrechten
mensensmokkel -  het onwettig overbrengen van mensen over landsgrenzen
mentor -  iemand die een leerling of een groep leerlingen begeleidt
methaan -  brandbaar gas dat vrijkomt bij het afbreken van natuurlijke stoffen, het komt bijvoorbeeld vrij in de mest van koeien
methaanprobleem -  probleem met brandbaar gas dat vrijkomt bij het afbreken van natuurlijke stoffen, het komt bijvoorbeeld vrij in de mest van koeien
micro-organisme -  organisme dat zo klein is dat het niet met het blote oog te zien is
micro-organismen -  meervoud van micro-organisme (= organisme dat zo klein is dat het niet met het blote oog te zien is)
Midden-Oosten -  gebied waar Europa, Azië en Afrika samenkomen, met landen zoals Syrië, Libanon en Israël    
middenklasse -  groep mensen met een gemiddeld inkomen
migrant -  wie naar een ander land verhuist
migratie -  de verplaatsing van een persoon over een grens, met als doel zich daar te vestigen
migratiepact -  akkoord over het migratiebeleid
mineralen -  voedingsstoffen die in kleine hoeveelheden voorkomen in eten en drinken, en die nodig zijn voor een goede gezondheid en een normale ontwikkeling
minister-president -  persoon die aan het hoofd staat van de uitvoerende macht van een staat of deelstaat
mobiliteit -  beweeglijkheid; verplaatsing van personen of dingen
mondialisering -  proces dat de handel en uitwisseling tussen alle landen van de wereld makkelijker maakt
monitoren -  onderzoeken
motief -  reden waarom je iets doet
motieven -  meervoud van motief (= reden waarom je iets doet)
multinationals -  grote bedrijven met afdelingen in verschillende landen
muskietennet -  net bedoeld om muggen tegen te houden
muskietennetten -  muskietennet: net bedoeld om muggen tegen te houden