Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
Lage Landen -  België en Nederland
landbouwcoöperaties -  organisatie waarin boeren samenwerken
laster -  beschadiging van iemands reputatie door hem/haar oneerlijk te beschuldigen
ledematen -  aan de romp hangende delen van het lichaam; armen en benen
legaliseren -  wettig maken, niet langer strafbaar maken
leukemie -  bloedkanker
lgbtq+ -  algemene benaming voor wat buiten de heteroseksuele norm valt: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer enz.
lidstaat -  land dat lid is van een internationale organisatie (bv. de Europese Unie)
lidstaten -  mv. van lidstaat (= land dat lid is van een internationale organisatie, bv. de Europese Unie)
liga -  vereniging
lijsttrekker -  persoon die bij verkiezingen bovenaan de kandidatenlijst staat
links -  richting, politieke richting van een partij
lira -  Turkse munt
livestream -  live uitzending via het internet
lobby -  organisatie die, om een bepaald doel te bereiken, politici en besluitvormers probeert te beïnvloeden
lobbywerk -  beïnvloeden van belangrijke beslissingen door druk uit te oefenen
lockdown -  maatregel die moet voorkomen dat mensen een bepaald gebied in- of uitgaan
logistieke -  wat nodig is om een product aan een klant te leveren (o.m. transport, infrastructuur)
loodraffinaderij -  fabriek waarin lood wordt gezuiverd
luchtwassers -  installaties die de lucht in stallen en fabrieken reinigen