Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
kabinet -  groep medewerkers van een politicus en de plaats waar ze werken
kalifaat -  staat die geregeerd wordt door een kalief (een opvolger van de islamitische profeet Mohammed)
kapitalisme -  economisch systeem gericht op het creëren van winst, waarbij bedrijven, goederen en productiemiddelen het bezit zijn van mensen en niet van de staat
kapitalistisch -  bijvoeglijk naamwoord van kapitalisme (= economisch systeem gericht op het creëren van winst, waarbij bedrijven, goederen en productiemiddelen het bezit zijn van mensen en niet van de staat)
kapitalistische -  bijvoeglijk naamwoord van kapitalisme (= economisch systeem gericht op het creëren van winst, waarbij bedrijven, goederen en productiemiddelen het bezit zijn van mensen en niet van de staat)
karikaturen -  meervoud van karikatuur (= afbeelding die iets of iemand belachelijk maakt)
karikatuur -  afbeelding die iets of iemand belachelijk maakt
kartel -  samenwerking tussen verschillende politieke partijen waarbij ze met één gezamenlijke lijst aan de verkiezingen deelnemen
kernmacht -  staat die over kernwapens en de nodige geleidende systemen beschikt
kernreactor -  gebouw waarin kernenergie wordt opgewekt
kernreactor -  installatie waarin men een kernreactie beheerst laat verlopen
kiescampagne -  toespraken, affiches en alles wat een kandidaat voor de verkiezingen in de verf moet zetten
kinderbijslag -  geld dat ouders/opvoeders krijgen voor de verzorging van kinderen
kitsch -  kunst die vooral gericht is op sentimentaliteit of sensatiezucht
klimaatneutraal -  wat geen invloed heeft op het klimaat
kolonie -  gebied of land dat door een ander land bestuurd wordt
kolonisten -  personen die verhuizen naar een nederzetting (kolonie) in een ander gebied dan hun thuisland
koolstofarme -  zonder de schadelijke koolstof (CO2) uit te stoten
kroonprinses -  persoon die vanwege haar geboorte in aanmerking komt om de koning of koningin op te volgen
kruisraket -  computergestuurde, vliegende bom
kwalificeren -  zich plaatsen voor een volgende ronde (in het voetbal)
- Synonyms: kwalificatie