Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
hacken -  illegaal inbreken in computers of computernetwerken
hacker -  wie inbreekt in computers om persoonlijke gegevens van de gebruiker te stelen
hackersgroeperingen -  groepen van hackers, criminelen die willen inbreken op computersystemen
hallucinant -  waanzinnig, ongelooflijk
handelsfederatie -  organisatie die de belangen van handelszaken verdedigt, samenwerking tussen handelszaken
hersentrauma's -  stoornissen veroorzaakt door een val, een slag op het hoofd of een hersenbloeding
hiv -  virus dat de ziekte aids veroorzaakt
holebi -  homo, lesbienne of biseksueel
Holocaust -  vervolging en uitroeiing van Joden door de nazi's en hun bondgenoten voor en na de Tweede Wereldoorlog
hoofdredacteur -  persoon die aan het hoofd staat van de redactie van een krant, tijdschrift, tv-programma …
hoofdzetel -  hoofdkantoor, belangrijkste vestiging
Hooggerechtshof -  het belangrijkste gerecht(sgebouw)
hoogrisicocontact -  iemand die in nauw of langdurig contact is geweest met een besmet persoon
hoogspanningslijn -  netwerk waarlangs elektriciteit over grote afstanden vervoerd wordt
Huis van Afgevaardigden -  Amerikaans politiek orgaan dat oordeelt over wetsvoorstellen
huisarrest -  strafmaatregel waarbij iemand het huis niet mag verlaten
huisvesting -  plek om te wonen
hulpverlener -  wie voor zijn beroep mensen in nood helpt, bv. een brandweerman of verpleger
humanitair -  menslievend
humanitaire -  verbuiging van humanitair (= menslievend)
humanitaire corridors -  wegen die vrijgemaakt worden, zodat burgers veilig het oorlogsgebied kunnen verlaten
hydrologen -  hydroloog: deskundige op het gebied van water
hype -  wat vandaag in de mode is, maar morgen alweer overgewaaid kan zijn (synoniem: rage, trend)
hyperventilatie -  ademnood