Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
gadget -  hebbeding; klein, aantrekkelijk voorwerp dat als cadeautje of accessoire gebruikt wordt
gameplay -  spelverloop, spelervaring
gameproducent -  bedrijf dat computergames maakt en verkoopt
gas- en olielobby -  organisatie van gas- en oliebedrijven die, om een bepaald doel te bereiken, politici en besluitvormers probeert te beïnvloeden
geallieerden -  landen die samenwerken tijdens een oorlog
gedetineerde -  gevangene, wie opgesloten zit in de gevangenis
gedragstherapie -  therapie die erop gericht is om iemands gedrag te veranderen
geëvacueerd -  evacueren: naar een veiligere plaats brengen
gekaapt -  overgenomen
gemeenschap -  (1) groep mensen of landen die bij elkaar horen, (2) taalgebied in België (op bestuursniveau)
gen -  een eenheid van erfelijk materiaal
genderfluïde -  wisselend tussen genderidentiteit (iemand voelt zich soms meer man, soms meer vrouw)
genderneutraal -  zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen
geneesmiddelenagentschap -  agentschap dat de kwaliteit van geneesmiddelen beoordeelt
genetisch -  wat verband houdt met erfelijkheid
genocide -  volkerenmoord
genomineerd -  voltooid deelwoord van nomineren (= voordragen; kandidaat stellen)
Geologen -  wetenschappers die natuurlijke processen bestuderen
geopolitiek -  studie van het verband tussen aardrijkskunde en politiek
gesloten centrum -  plaats waar mensen opgesloten worden die illegaal in ons land verblijven
gesloten jeugdinstelling -  instelling waar jongeren worden geplaatst na een beslissing van de jeugdrechter, omwille van ernstige misdrijven
gewestweg -  weg die aangelegd of onderhouden wordt door een gewest (bv. het Vlaams Gewest)
gezagsdrager -  bestuurder, persoon met kennis of macht
gezagsdragers -  mv. van gezagsdrager (= bestuurder, persoon met kennis of macht)
gezondheidszorg -  alle instanties die met de gezondheid van mensen bezig zijn
gigant -  grote reus; groot bedrijf
globaal -  over het geheel genomen, over heel de wereld
globale -  globaal: over het geheel genomen, over heel de wereld
globetrotter -  wereldreiziger
gluten -  bestanddeel van sommige granen, vaak gebruikt als ingrediënt voor etenswaren (dit is een het-woord zonder meervoud!)
glyfosaat -  chemische stof die voornamelijk gebruikt wordt als onkruidbestrijder
gouverneur -  hoofd van een regering van een kolonie, deelstaat of provincie
grammatica -  de studie, beschrijving en verklaring van de structuur van woorden en zinnen in een taal
grandslam -  belangrijke tenniswedstrijd
grandslams -  de vier belangrijkste tennistornooien
grensoverschrijdend -  wanneer een bepaalde norm overtreden wordt
groene mobiliteit -  verkeer dat milieuvriendelijk is
grondbeginsel -  basisregel
grondbeginselen -  grondbeginsel: basisregel
grondoffensief -  aanval over het land
grondstof -  natuurlijk materiaal dat de basis vormt voor een product (bv. olie, ijzer, hout ...)
grondstoffen -  meervoud van grondstof (= natuurlijk materiaal dat de basis vormt voor een product, bv. olie, ijzer, hout ...)
grondwet -  wet waarin de belangrijkste afspraken in een land zijn opgesomd
Grondwettelijk Hof -  organisatie die nagaat of beslissingen en wetten in overeenstemming zijn met de grondwet
grootmacht -  machtig land of staat
grootmacht -  een partij of land met een dominante positie