Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
facultatieve verlofdag -  vakantiedag die de school zelf kan inplannen
failliet -  bankroet, blut (gezegd van handelaars)
faillissement -  bankroet, toestand waarin je je schulden niet meer kunt betalen
FBI -  afkorting van Federal Bureau of Investigation, de Amerikaanse federale politie en inlichtingendienst
federale overheid -  overkoepelende regering, in België: regering van het volledige land
federatie -  verbond van samenwerkende verenigingen
federaties -  meervoud van federatie (= verbond van samenwerkende verenigingen)
feministisch -  opkomend voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen
feministische -  verbuiging van feministisch (= opkomend voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen)
filmproducent -  verantwoordelijke voor de financiën en organisatie van een film
fiscus -  dienst die de belastingen int
focus -  iets waar je extra aandacht aan geeft
FOD -  federale overheidsdienst
forfait -  forfait geven =  afwezig zijn, niet komen opdagen
fossiel -  spoor van planten en dieren dat bewaard is in gesteente
fossiele brandstoffen -  stoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool die door verbranding gebruikt kunnen worden om energie op te wekken
fossielen -  meervoud van fossiel (= spoor van planten en dieren dat bewaard is in gesteente)
fraude -  oplichting, bedrog
fusie -  samensmelting