Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
e-commerce -  online verkoop
e-game -  electronic game; spel dat je op een elektronisch apparaat speelt
e-games -  mv. van e-game: electronic game; spel dat je op een elektronisch apparaat speelt
e-sigaret -  apparaat gevuld met een vloeistof die door een batterij elektrisch verdampt wordt. Daarbij komt een damp vrij die je, net als de rook van tabak, kunt inhaleren
economie -  manier waarop de handel en het geld functioneren in een land, en de wetenschap die dat onderzoekt
ecosysteem -  geheel van planten en dieren die van elkaar afhankelijk zijn om te overleven
ecosystemen -  natuurlijke systemen, samenhangend geheel van planten, dieren en hun omgeving
editie -  versie
eed -  plechtige verklaring of belofte
eindterm -  omschrijvingen van wat een leerling of student aan het eind van een opleiding zou moeten kunnen
eindtermen -  eindterm: omschrijvingen van wat een leerling of student aan het eind van een opleiding zou moeten kunnen
eiwitten -  voedingsstoffen die energie leveren
elite -  kleine groep die een belangrijke positie heeft
emir -  Arabische vorst
emotionele intelligentie -  de vaardigheid om met de emoties van jezelf en anderen om te gaan
empathie -  het vermogen om zich in te leven in de gevoelens en de situatie van anderen
enquête -  een onderzoek op basis van een vragenlijst die aan verschillende personen wordt voorgelegd
epidemie -  aanwezigheid van een ziekte bij een groot aantal mensen in dezelfde regio
epidemiologen -  experten in epidemieën
EQ -  afkorting van emotionele intelligentie: het slim omgaan met emoties en sociale contacten
erfgoed -  iets van vroeger dat tot je cultuur behoort (gebruiksvoorwerpen, gebouwen, verhalen enzovoort)
erfgoed -  gebouwen, plaatsen, tradities uit het verleden die bewaard moeten blijven
escalatie -  het stap voor stap erger worden van een situatie of conflict
etappe -  (sport) rit in een meerdaagse wielerwedstrijd
ethisch -  wat verband houdt met goed en kwaad
ethische -  verbuiging van ethisch: wat verband houdt met goed en kwaad
etnisch -  wat te maken heeft met een bepaald volk of een bepaalde cultuur
Europees Commissievoorzitter -  de voorzitter van de Europese Commissie (het dagelijkse bestuur van de Europese Unie dat het beleid uitvoert)
Europees Hof -  instantie die toeziet op de naleving van de Europese wetten
Europese Commissie -  deel van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het indienen van wetsvoorstellen en rechtspraak
evacuatie -  de verplaatsing van mensen omwille van een ramp of dreiging
evenement -  georganiseerde gebeurtenis
excentriek -  ongewoon, speciaal
expert -  specialist, kenner, iemand die veel weet over een bepaald onderwerp
expertise -  de kennis of ervaring van een expert
explainer -  artikel of video waarin een actueel onderwerp wordt uitgelegd
extreemrechts -  politieke overtuiging aan de rechterzijde van het politieke spectrum
extreemrechtse -  extreemrechts: politieke overtuiging aan de rechterzijde van het politieke spectrum
extremisme -  toestand waarbij mensen tot het uiterste gaan om hun politieke of religieuze ideeën te verdedigen
extremistisch -  waarbij mensen tot het uiterste gaan om hun politieke of religieuze ideeën te verdedigen
extremistische -  extremistisch: waarbij mensen tot het uiterste gaan om hun politieke of religieuze ideeën te verdedigen