Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
economie -  manier waarop de handel en het geld functioneren in een land, en de wetenschap die dat onderzoekt
ecosysteem -  geheel van planten en dieren die van elkaar afhankelijk zijn om te overleven
editie -  versie
eindterm -  omschrijvingen van wat een leerling of student aan het eind van een opleiding zou moeten kunnen
eindtermen -  eindterm: omschrijvingen van wat een leerling of student aan het eind van een opleiding zou moeten kunnen
enquête -  een onderzoek op basis van een vragenlijst die aan verschillende personen wordt voorgelegd
epidemie -  aanwezigheid van een ziekte bij een groot aantal mensen in dezelfde regio
erfgoed -  iets van vroeger dat tot je cultuur behoort (gebruiksvoorwerpen, gebouwen, verhalen enzovoort)
etappe -  (sport) rit in een meerdaagse wielerwedstrijd
ethisch -  met goede bedoelingen
etnisch -  wat te maken heeft met een bepaald volk of een bepaalde cultuur
Europese Commissie -  deel van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het indienen van wetsvoorstellen en rechtspraak
evacuatie -  de verplaatsing van mensen omwille van een ramp of dreiging
excentriek -  ongewoon, speciaal
expert -  specialist, kenner, iemand die veel weet over een bepaald onderwerp
extremisme -  toestand waarbij mensen tot het uiterste gaan om hun politieke of religieuze ideeën te verdedigen