Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
dagcentra -  mv van dagcentrum: voorziening die opvang, verzorging en activiteiten biedt tijdens de dag
dagcentrum -  voorziening die opvang, verzorging en activiteiten biedt tijdens de dag
debat -  discussie
debuut -  eerste optreden
degradatie -  het verlagen in rang, klasse of niveau
degradeerde -  degraderen: in rang of klasse verlagen
degraderen -  in rang of klasse verlagen
delegatie -  enkele mensen die een grotere groep vertegenwoordigen
demarrage -  ontsnappingspoging in de sport
democraat -  aanhanger van de Democratische partij in de Verenigde Staten
democratisch -  waarbij iedereen een inbreng heeft
derby -  sportwedstrijd tussen buren (bv. twee voetbalclubs uit dezelfde stad of de nationale teams van twee buurlanden)
desinformatie -  bewust verspreide foute of onnauwkeurige informatie
desktop -  bureaucomputer, niet-draagbare computer
diabetes -  suikerziekte (ziekte waarbij je bloed te veel suiker bevat)
diabetes -  suikerziekte, ziekte waarbij het lichaam problemen heeft met het regelen van het suikergehalte in het bloed
diagnose -  het vaststellen van een ziekte
diagram -  manier om gegevens voor te stellen in een afbeelding (voorbeeld: zie hieronder) muziekdragers png
dictator -  iemand die de macht heeft gegrepen in zijn land, zeer streng is voor de bevolking en door iedereen wordt gevreesd
dictatuur -  regeringsvorm waarbij alle macht bij één persoon of een kleine groep mensen ligt
dienstencentra -  plaatsen waar mensen terecht kunnen voor allerlei hulp en waar ze zich ook kunnen ontspannen en anderen kunnen ontmoeten
diplomaat -  persoon die instaat voor de buitenlandse diensten van zijn of haar land
diplomatiek -  politiek tactisch
diplomatieke -  Verbuiging van diplomatiek (=politiek tactisch)
diplomatisch -  tactvol, beleefd
discipline -  richting binnen wetenschap, kunst of sport
diversiteit -  verscheidenheid, in een samenleving of in de natuur
DNA -  drager van de erfelijke informatie van een organisme
doctoraat -  onderzoek dat je de titel 'doctor' oplevert: de hoogste graad die je aan de universiteit kunt behalen
doctoraat -  academische graad
doneren -  schenken, geven
donor -  iemand die bloed afstaat voor een transfusie
doodslag -  iemand van het leven beroven zonder dat vooraf gepland te hebben
dopinggebruik -  het innemen van verboden middelen die tot betere prestaties leiden
dotatie -  schenking volgens een bepaalde procedure of onder bepaalde voorwaarden, bv. koninklijke dotatie: jaarlijks bedrag dat aan leden van de koninklijke familie wordt uitbetaald in ruil voor het vervullen van hun officiële taken
douane -  dienst die zich bezighoudt met grenscontroles
downsyndroom -  aangeboren afwijking waarbij een verstandelijke beperking ontstaat
dreigingsniveau -  hoe dreigend een situatie op een bepaald ogenblik is voor de samenleving of een deel ervan (bv. gevaar voor een milieuramp of terreuraanslag)
drempelwaarde -  waarde die een onder- of bovengrens aangeeft
dubbelspel -  (in het tennis) wedstrijd waarin twee duo's het tegen elkaar opnemen
dwangbuis -  kledingstuk met lange mouwen dat je beperkt in je bewegingen
dwangsom -  bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die de rechter hem heeft opgelegd
dwerggroei -  aandoening waarbij de persoon niet groter wordt dan 1,45 meter