Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
C-attest -  A-attest: de leerling kan overgaan naar het volgende leerjaar; B-attest: de leerling is geslaagd, maar mag bepaalde studierichtingen niet (meer) volgen; C-attest: de leerling is niet geslaagd en moet het schooljaar overdoen
calcium -  bestanddeel van sommige voedingsmiddelen dat voor sterke botten en een goed ontwikkeld gebit zorgt
campagne -  actie
campagne -  actie
cannabisgebruik -  cannabis: drug afkomstig van de hennepplant
cap -  (in de sport) aanduiding van het aantal interlands dat een voetballer al heeft gespeeld
Capitool -  het parlement in Washington (VS), waar de volksvertegenwoordigers zetelen
cardioloog -  hartspecialist
censuur -  gebruik van macht om bepaalde informatie achter te houden
centrale bank -  bankinstelling die waakt over de financiën van een land
CEO -  chief executive officer; leidinggevende van een bedrijf
ceremonie -  plechtigheid, bv. bij de opening of het slot van de Olympische Spelen
chip -  klein stukje elektronica waarop je informatie kunt bewaren
cholera -  besmettelijke ziekte
cholesterol -  vetachtige stof die het lichaam nodig heeft om cellen en hormonen aan te maken
chromebook -  computer met een besturingssysteem van Google die voornamelijk bedoeld is om te gebruiken terwijl ze verbonden zijn met het internet (gegevens worden bewaard in de 'cloud' in plaats van op een harde schijf)
chronisch -  langdurig, wat blijft duren of altijd weer terugkomt
circulaire economie -  systeem waarin grondstoffen, onderdelen en producten zoveel mogelijk opnieuw gebruikt worden
civiele -  burgerlijke, uit de gemeenschap
civiele bescherming -  burgerorganisatie die helpt bij rampen
cliché -  vaak herhaalde uitdrukking
clichés -  meervoud van cliché (= vaak herhaalde uitdrukking)
clusterbommen -  door vliegtuigen afgeworpen bommen die meerdere kleine bommen bevatten, waardoor ze over een grote afstand gespreid veel schade kunnen veroorzaken
CO2 -  koolstofdioxide; gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen en bijdraagt tot de opwarming van de aarde
CO2 -  koolstofdioxide, gas dat vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen. Een belangrijke veroorzaker van de opwarming van de aarde
coalitie -  samenwerking tussen verschillende politieke partijen binnen een regering
cognitief -  wat te maken heeft met informatieverwerking in de hersenen
column -  stukje in de krant waarin iemand een mening formuleert, met de nodige argumenten
comédienne -  iemand die een publiek vermaakt door het aan het lachen te brengen (vrouwelijk)
comité -  groep mensen met een bepaald doel of belang
commentator -  specialist die commentaar geeft bij bv. een politieke gebeurtenis of een sportwedstrijd
communisme -  politiek systeem waarbij er gestreefd wordt naar een maatschappij waarin er geen persoonlijk bezit is (alles is van iedereen)
complotdenkers -  mensen die geloven dat anderen met slechte bedoelingen samenzweren
composteerbaar -  door de natuur afgebroken tot plantaardige resten
compromis -  oplossing voor een probleem waarbij alle partijen een beetje toegeven
computeraccount -  toegang tot het beveiligde deel van een website
concentratiekamp -  kamp waar mensen, meestal onder militaire dwang, bijeengebracht worden
concept -  opzet, ontwerp
concern -  groot (meestal internationaal) bedrijf waarmee een aantal kleinere bedrijven verbonden zijn (bv. de VMMA is een Vlaams mediaconcern met tv-stations, een radiozender enz.)
concurrent -  iemand met hetzelfde doel als een ander (bv. dezelfde wedstrijd winnen)
condenseren -  overgaan van gas naar vloeistof
conferentie -  vergadering, overleg
Congres -  parlement
conservatieve -  vasthoudend aan de traditie, tegen verandering
consortium -  (tijdelijke) samenwerking van organisaties
consument -  wie een bepaald product koopt en het gebruikt
consumeren -  verbruiken
containertrafiek -  het vervoeren van containers
continent -  werelddeel
contraproductief -  leidend tot het tegenovergestelde van wat men wil bereiken
controverse -  heftig meningsverschil
conventie -  1. grote, belangrijke vergadering 2. gewoonte
coronacommissaris -  verantwoordelijke die het coronabeleid in goede banen moet leiden
coronapandemie -  pandemie: wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte
correspondenten -  journalisten die vanuit een ander land aan verslaggeving doen
corruptie -  omkoping, iemand omkopen of toelaten dat anderen jou omkopen
corruptie -  in ruil voor geld dingen voor iemand doen die verboden zijn
corruptie -  omkoping van publieke machtsfiguren
coup -  staatsgreep, met geweld de macht overnemen
cover -  versie van een lied door iemand anders de oorspronkelijke maker
covers -  cover: versie van een lied door iemand anders de oorspronkelijke maker
Covid Safe Ticket -  bewijs dat je niet gevaccineerd of niet besmettelijk bent, nodig voor evenementen, horeca en reizen
covid-19 -  coronavirus
crash -  zeer zwaar ongeval, bv. een vliegtuig dat neerstort
crimineel -  1. (zelfstandig naamwoord) misdadiger 2. (bijvoeglijk naamwoord) misdadig
criminologie -  wetenschappelijke studie van de misdaad
crisis -  noodsituatie
critici -  meervoud van criticus
criticus -  iemand die een (vaak negatief) oordeel geeft over iets (meervoud: critici)
cyberaanval -  inbraak in een computer om persoonlijke informatie van de gebruiker te stelen
cyberaanvallen -  aanvallen op computers of websites met de bedoeling het systeem plat te leggen, te beïnvloeden of informatie te verkrijgen
cycloon -  tropische storm