Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
Balkan -  gebied in het zuidoosten van Europa, met landen zoals Roemenië, Macedonië en Servië
begroting -  overzicht van geplande inkomsten en uitgaven
benefiet -  evenement ten voordele van een persoon of een groep getroffenen
Benelux -  samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg
beramen -  iets slechts bedenken
- Synonyms: beraamd, beraamt
beurs -  1) plaats waar aandelen (onderdeeltjes van een bedrijf) verkocht en gekocht worden 2) financiële bijdrage om te studeren
biodiversiteit -  verscheidenheid aan levensvormen binnen een ecosysteem
bioritme -  natuurlijk ritme van de mens
bondgenoot -  iemand die hetzelfde doel heeft als een andere persoon en die persoon dan ook helpt en ondersteunt (ook gezegd van landen)
bondskanselier -  hoofd van de Duitse regering
boycot -  1. toestand waarin een land geen handel meer wil drijven met een ander land 2. soort protest waarbij je ergens niet aan deelneemt
brexit -  vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
budget -  geld dat je mag besteden
burgeroorlog -  oorlog tussen inwoners of bevolkingsgroepen in één land