Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
Balkan -  gebied in het zuidoosten van Europa, met landen zoals Roemenië, Macedonië en Servië
begroting -  overzicht van geplande inkomsten en uitgaven
benefiet -  evenement ten voordele van een persoon of een groep getroffenen
Benelux -  samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg
beramen -  iets slechts bedenken
- Synonyms: beraamd, beraamt
besturingssysteem -  programma dat ervoor zorgt dat je met een computer of apparaat kunt werken
beurs -  1) plaats waar aandelen (onderdeeltjes van een bedrijf) verkocht en gekocht worden 2) financiële bijdrage om te studeren
bevolkingsregister -  bestand waarin alle inwoners van een bepaald gebied worden opgenomen
bewind -  bestuur
bij verstek -  bij afwezigheid (van de verdachte)
biodiversiteit -  verscheidenheid aan levensvormen binnen een ecosysteem
bioritme -  natuurlijk ritme van de mens
bloedklonter -  propje gestold bloed in een bloedvat of het hart
blogpost -  bericht op een persoonlijk dagboek op een website
bondgenoot -  iemand die hetzelfde doel heeft als een andere persoon en die persoon dan ook helpt en ondersteunt (ook gezegd van landen)
bondskanselier -  hoofd van de Duitse regering
boycot -  1. toestand waarin een land geen handel meer wil drijven met een ander land 2. soort protest waarbij je ergens niet aan deelneemt
brexit -  vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
broeikasgas -  gas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde
broeikasgassen -  broeikasgas: gas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde
bruto binnenlands product -  de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode
budget -  geld dat je mag besteden
bufferstaat -  een land dat tussen twee grootmachten ligt en moet voorkomen dat die twee in conflict komen
burgerlijke partij -  slachtoffer dat door een misdrijf schade heeft geleden en vraagt om die schade te vergoeden/herstellen
burgeroorlog -  oorlog tussen inwoners of bevolkingsgroepen in één land