Woordenboek

# | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
aanhanger -  iemand die een bepaald idee of organisatie steunt
aanhangers -  aanhanger (= iemand die een bepaald idee of organisatie steunt)
absurd -  gek, raar, onlogisch
academische carrière -  carrière aan de universiteit, als onderzoeker
acceptatie -  aanvaarding
accijns -  belasting (op producten)
accijnzen -  accijns: belasting (op producten)
account -  online: combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die toegang geeft tot een bepaalde dienst
achterhalen -  te weten komen
activiste -  vrouwelijke actievoerder
Afro-Amerikaan -  Amerikaan met Afrikaanse wortels
aftreden -  neerleggen van een functie
agentschap -  een zelfstandig onderdeel van een ministerie
aids -  seksueel overdraagbare ziekte die het immuunsysteem aantast
akkoord -  overeenkomst
alibi -  bewijs dat je niet bij een misdrijf aanwezig kon zijn, omdat je op een andere plaats was
ambassadeur -  vertegenwoordiger
ambitie -  het verlangen of streven naar een betere positie
ambtenaar -  iemand die in dienst van de overheid werkt
ambtenaar -  wie voor de overheid werkt
ambtenaren -  mv van ambtenaar: iemand die in dienst van de overheid werkt
ambtstermijn -  tijdsduur dat iemand een bepaalde functie mag uitoefenen
ambtstermijn -  periode waarin iemand een bepaalde functie mag uitoefenen
amendement -  voorstel tot officiële wijziging van een wetsontwerp of een ander officieel document
analfabete -  niet of voldoende kunnen schrijven, spellen en lezen
Android -  besturingssysteem van Google
annexatie -  aanhechting
anoniem -  van een onbekende auteur
anorexia -  ziekte waarbij iemand zo min mogelijk eet, uit angst om bij te komen
antiheld -  iemand die in alles het tegenovergestelde is van een held
antisemitisme -  discriminatie en haat tegen joden
antistoffen -  antilichamen; stoffen in het lichaam die een infectie bestrijden
antivaxer -  iemand die tegen vaccinatie is
app -  programmaatje (applicatie) op de smartphone
arbitrage -  de handelingen van de scheidsrechter
archaïsch -  ouderwets, verouderd
archeologen -  archeoloogiemand die de geschiedenis bestudeert aan de hand van materiële overblijfselen
archeoloog -  iemand die de geschiedenis bestudeert aan de hand van materiële overblijfselen
asiel -  opvang en bescherming van een vluchteling
asielaanvraag -  aanvraag tot een verblijfsvergunning
assisenjury -  volksjury
atmosfeer -  lucht die de aarde omhult, dampkring
authentieke -  echt, origineel, trouw aan zijn karakter
autonomie -  zelfstandigheid
autoritaire regimes -  regimes waarin geen democratie is, waarin één figuur of partij alles te zeggen heeft
avatar -  afbeelding van een gebruiker op het internet; digitaal alter ego
award -  prijs
awards -  award: prijs