BELGAIMAGE-143925184In Congo werd een opvolger verkozen voor president Kabila. Maar er wordt getwijfeld aan de resultaten. Kabila lijkt de macht in handen te houden. 

Op 30 december vonden er verkiezingen plaats in Congo, om een opvolger te kiezen voor president Joseph Kabila. Die is al 18 jaar aan de macht in het land. Kabila kwam na twee ambtstermijnen niet meer in aanmerking voor een herverkiezing. Eigenlijk liep zijn tweede termijn als president al af in 2016, maar verkiezingen werden telkens uitgesteld. Na protest in het land en onder internationale druk konden de verkiezingen in december toch doorgaan.

Tshisekedi

De oppositiekandidaat Félix Tshisekedi werd na meer dan een week stemmen tellen als winnaar van de verkiezingen uitgeroepen. Dat gebeurde nadat hij de steun kreeg van president Kabila. Diens eigen kandidaat – Ramazani Shadary – behaalde namelijk geen goed resultaat. En dus sloeg Kabila aan het onderhandelen met Tshisekedi. De twee kwamen overeen dat de controle over enkele belangrijke instanties, zoals het leger, de politie, de immigratiedienst … in handen van de medewerkers van Kabila zou blijven. In ruil kreeg Tshisekedi dan de functie van president aangeboden.

Fayulu

Veel nationale en internationale critici vermoeden dat de verkiezingsuitslag vervalst werd. De andere oppositiekandidaat, Martin Fayulu, beweert dat hij de eigenlijke winnaar is en eist een hertelling van de stemmen.

Ook de katholieke kerk verklaarde dat de resultaten niet overeenkwamen met haar gegevens. De kerk heeft veel macht in Congo en zette bij de verkiezingen waarnemers in, om ervoor te zorgen dat alles eerlijk zou verlopen.

Ook uit informatie die de Britse krant The Financial Times te pakken kreeg, bleek dat Martin Fayulu de verkiezingen gewonnen had, vermoedelijk met ongeveer 60 % van de stemmen. Tshisekedi behaalde volgens die gegevens ongeveer 19 %.

Fraude

Die resultaten komen helemaal niet overeen met de verkiezingsresultaten die het Grondwettelijk Hof uiteindelijk definitief goedkeurde. Daarin behaalt Tshisekedi een resultaat van 38,6 % en Fayulu 34,8 %. Die tegenstrijdige resultaten wijzen er dus op dat er inderdaad werd valsgespeeld met de stemmen.

Fayulu riep de bevolking op om de resultaten niet te aanvaarden en vreedzaam te protesteren. Maar met het leger en de politie in het kamp van Kabila wordt gevreesd voor gewelddadige confrontaties.

Diploma

Intussen kwam ook aan het licht dat het diploma van Tshisekedi vervalst is. Wie in Congo president wil worden moet een bewijs van hogere studies kunnen voorleggen of vijf jaar ervaring hebben in een job die te maken heeft met politiek, administratie of economie. Het diploma dat Tshisekedi gebruikte om zich kandidaat te stellen, blijkt dus vals te zijn. Dat bevestigt de Brusselse school van wie het diploma zogezegd afkomstig zou zijn.

Foto: Belga Image