shutterstock_534045136Scholen mogen zelf beslissen op welke manier ze hun leerlingen evalueren. De examenperiode zal er in ieder geval anders uitzien.

Maandag ging een nooddecreet van kracht voor het onderwijs. Dat laat scholen toe om af te wijken van het schoolreglement. Dat schoolreglement wordt aan het begin van elk schooljaar door ouders ondertekend en stelt onder meer hoe de leerlingen geëvalueerd worden. Dat de scholen nu van het reglement mogen afwijken, is nodig. Door de coronacrisis is het immers niet mogelijk om examens zoals andere jaren te laten doorgaan.

Wat dan wel?

De keuze voor het al dan niet afnemen van examens of toetsen ligt bij de scholen zelf. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) geeft zijn scholen wel het advies om geen examens of toetsen te organiseren. In plaats daarvan kunnen ze gebruikmaken van permanente evaluatie. Bij permanente evaluatie wordt er niet één groot toetsmoment georganiseerd, maar wordt een leerling over het hele schooljaar heen geëvalueerd.

Niet iedereen vindt dat de beste keuze. Zo is Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wel voorstander van examens in een of andere vorm. Hij vreest dat leerlingen zullen afhaken als ze al weten dat ze toch niet getoetst zullen worden. Bovendien vindt hij examens een nuttig instrument om een leerachterstand op te sporen.

Klassenraad

Als er geen examens plaatsvinden, zullen de klassenraden – de groep leerkrachten die aan een bepaalde klas lesgeven – over elke leerling beslissen op basis van de behaalde resultaten tot 15 maart. Ook de vooruitgang van de leerling tijdens de afgelopen jaren wordt daarbij bekeken. Als er niet genoeg info is om te bepalen of een leerling een A-, B- of C-attest moet krijgen, kan er beslist worden om bijkomende proeven af te nemen in de zomer. Dat kan gaan over vakantietaken, lessen in de zomervakantie of extra toetsen.

Er zal ook rekening gehouden worden met het werk van de leerling tijdens de periode van afstandonderwijs, maar dan vooral wanneer dat een voordeel voor de leerling oplevert. Als leerkrachten de afgelopen weken een positieve vooruitgang hebben opgemerkt, zal dat een invloed hebben. Maar het is niet de bedoeling om die periode te gebruiken als basis voor een negatief oordeel.

Mildheid

De meeste scholen verwachten dat de oordelen milder zullen zijn. Het is immers moeilijk in te schatten welke evolutie een leerling tijdens het laatste trimester gemaakt zou hebben.

Onderwijsexpert Dirk Van Damme waarschuwt voor subjectiviteit in het beoordelen van de leerlingen. De scholen moeten voldoende objectieve criteria hebben om hun beslissing op te baseren, vindt hij, zodat vooroordelen geen kans krijgen.

Foto: Shutterstock