©Shutterstock

©Shutterstock

Met het High Seas-akkoord roepen de VN-lidstaten 30 procent van de oceanen uit tot beschermd gebied. Bedoeling is de biodiversiteit van het zeeleven te redden.

Al vijftien jaar lang proberen de VN-lidstaten tot een akkoord te komen over de bescherming van de internationale wateren. Vijf eerdere toppen mislukten. Deze keer hadden de landen twee weken van onderhandelingen en een marathonzitting van bijna 40 uur nodig om overeen te komen.

Van niemand

Het High Seas-verdrag bepaalt dat minstens 30 procent van de wereldzeeën tegen 2030 beschermd zal worden als natuurreservaat. Het gaat om de volle zee, dat deel van de oceanen dat op zo’n 370 kilometer van de kusten ligt.

Het probleem met de volle zee is dat ze van niemand is. Als daar economisch gebruik van wordt gemaakt, via visserij of scheepvaart bijvoorbeeld, is er dus ook niemand die in het oog houdt of dat correct gebeurt. Omdat er geen regels zijn, doet iedereen er wat hij wil. Zo maken veel experts zich zorgen over de forse toename van de diepzeemijnbouw, die een grote impact heeft op de natuur.

Economische projecten in de oceanen zullen vanaf nu strenger gecontroleerd worden. Van alle activiteiten in volle zee moet eerst de mogelijke milieuschade ingeschat worden.

Schoonheidsproducten

Uit de zee worden ook stoffen gehaald voor de productie van schoonheidsproducten, voedingssupplementen, schoonmaakmiddelen en medicijnen. Daar wordt flink wat geld mee verdiend.

De ontwikkelingslanden, die niet de middelen hebben om projecten op te zetten om die grondstoffen te ontginnen, vinden dat niet eerlijk. Ze vragen een herverdeling van de winst die uit onder andere de schoonheidsproducten voortvloeit. Om aan hun vraag tegemoet te komen, besliste de VN-top tot de oprichting van een fonds.

Nog een lange weg

Door overbevissing en vervuiling is tien procent van het zeeleven met uitsterven bedreigd. De biodiversiteit moet dus beter worden van de bescherming van de oceanen.

Het nieuwe verdrag over de internationale wateren is een eerste belangrijke stap om de biodiversiteitsdoelen van de VN te halen. In december vorig jaar kwamen de lidstaten al overeen dat 30 procent van het land en de zee beschermd moet worden tegen 2030. Om die reden beloofde de Europese Commissie al 40 miljoen euro voor de uitvoering  van het High Seas-akkoord.

Er is nu nog een lange weg te gaan. Eerst moeten de landen het akkoord ieder afzonderlijk goedkeuren. Zodra er zestig dat hebben gedaan, gaat het van kracht. Er moeten ook nog conferenties volgen die de doelstellingen omzetten in concrete wetten.

België voortrekker

Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) liet weten dat België bereid is om het secretariaat van High Seas in Brussel op te richten. Ons land is een voortrekker. Het is de stichter van Blue Leaders, een groep van 24 landen die oproept tot dringende actie om de oceanen te redden van de klimaatcrisis, overbevissing, vervuiling en andere bedreigingen.