©Shutterstock

©Shutterstock

Mogelijk 120 000 Oekraïense oorlogsvluchtelingen zijn op weg naar ons land. Om zo veel mensen op te vangen, denkt de Vlaamse regering aan het bouwen van nooddorpen.

 

De opvang van de stroom oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne vormt een grote uitdaging. Hun aantal zou op termijn tot 200 000 kunnen oplopen. Tegen het einde van deze maand wil Vlaanderen al 18 000 opvangplaatsen gerealiseerd hebben. Bart Somers, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, noemt het een nooit geziene operatie die miljoenen euro’s zal kosten.

Grote solidariteit

Begin maart lanceerde Sammy Mahdi, federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de actie #plekvrij om burgers in te schakelen voor de opvang van Oekraïners op de vlucht. Vele Belgen stelden zich meteen kandidaat om er in huis te nemen.

Omdat de kans bestaat dat de gevluchte gezinnen vele maanden of mogelijk zelfs verschillende jaren hier zullen blijven, moet er naast die actie van solidariteit ook aan zo veel mogelijk collectieve oplossingen gedacht worden. De Vlaamse regering besloot daarom om met lokale besturen en grote opvangorganisaties te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Er kunnen bijvoorbeeld leegstaande kloosters, rusthuizen, sporthallen, vakantieparken en vaccinatieparken gebruikt worden.

Zoals in Wereldoorlog I

Matthias Diependaele, de Vlaamse minister van Wonen, verklaarde een duizendtal sociale woningen ter beschikking te stellen. Het gaat om woningen die nu leeg staan omdat ze gerenoveerd of afgebroken moeten worden. Die zouden nu versneld in orde gemaakt worden, zodat Oekraïense gezinnen erin terecht kunnen.

De Vlaamse regering wil ook nooddorpen bouwen, zoals na de Eerste Wereldoorlog gebeurde. Toen moesten op korte tijd woningen worden voorzien voor 100 000 dakloze burgers. In de Westhoek, waar het oorlogsfront lag, stond bijna geen enkel huis meer recht.

Onderwijs

Het plan is om op een 15-tal locaties, verspreid over alle provincies, zo’n dorp neer te zetten waar telkens honderden Oekraïners onderdak vinden. In zo’n dorp kun je ook makkelijk onderwijs voor de kinderen organiseren. De nodige leerkrachten wil men zoeken bij de Oekraïners die al langere tijd in Vlaanderen verblijven en beide talen spreken. Er kunnen ook dienstencentra komen die de mensen alle mogelijke hulp bieden en eventueel helpen om hier werk te vinden.

Joost Depotter van Vluchtelingenwerk Vlaanderen reageerde in De Morgen positief. ‘Het gaat hier om een gecoördineerde aanpak, waarbij er naast de huisvesting ook aandacht is voor het onderwijs, de inburgering en het tolkenprobleem. Gezien de krapte op de woningmarkt zou het sowieso moeilijk zijn voor vluchtelingen om een betaalbare woning te vinden.’

Prefab woningen

Er zijn gespecialiseerde bedrijven die prefab woningen kunnen bouwen voor de nooddorpen. Het komt erop neer dat zij in hun fabriek huizen in elkaar steken, waarna die in hun geheel naar de gewenste locatie vervoerd worden. Het gaat niet om wooncontainers. Ze zien er nauwelijks anders uit dan gewone huizen en bieden evenveel comfort.

Wat de solidariteit nog betreft: de actie Oekraïne 12-12 loopt op 17 maart op alle media, met een liveshow die Eén, VTM en Play4 samen uitzenden.