President_Joe_Biden_at_the_Leaders_Summit_on_Climate_(01)Onder leiding van president Joe Biden organiseerden de Verenigde Staten een extra klimaattop met tientallen wereldleiders. Die virtuele ontmoeting moet de kans op goede afspraken op een belangrijke klimaattop in november vergroten.

Op 22 april – Earth Day – gaven de Verenigde Staten de aftrap voor een (virtuele) klimaattop. Een veertigtal wereldleiders voerden er gesprekken over hun klimaatbeleid, onder wie Xi Jinping (China), Vladimir Poetin (Rusland), Justin Trudeau (Canada), Jair Bolsonaro (Brazilië), Boris Johnson (VK), Angela Merkel (Duitsland), Emmanuel Macron (Frankrijk), Charles Michel en Ursula von der Leyen (EU).

Volgens het Witte Huis zijn 17 van de deelnemers samen verantwoordelijk voor 80 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Joe Biden

Met de organisatie van deze klimaattop lost Amerikaans president Joe Biden een deel van zijn verkiezingsbeloften in. Tijdens zijn campagne verkondigde hij dat hij voorrang zou geven aan een doortastend klimaatbeleid, om zo de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Zijn voorganger Donald Trump was geen voorstander van strenge klimaatmaatregelen. Onder zijn leiding stapte de VS uit een belangrijk internationaal klimaatakkoord (Parijs, 2015).

Biden beloofde op de klimaattop om de uitstoot van broeikasgassen in de VS tegen 2030 te verminderen met 50 procent ten opzichte van het niveau van 2005. Eerder had de VS al laten weten ernaar te streven om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Andere wereldleiders benadrukten tijdens de klimaattop weliswaar ook hun groene ambities, maar verscherpte beloftes bleven uit.

Glasgow

Deze extra klimaattop is een eerste stap richting de belangrijke klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die in november plaatsvindt in Glasgow. Door nu al te overleggen, hoopt Biden om de kans op een sterk internationaal klimaatakkoord in november te vergroten.

Greta Thunberg

In het kader van de klimaattop sprak de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden toe. De 18-jarige vindt dat er ondanks de internationale discussies te weinig wordt gedaan om ook echt een verschil te maken. Ze beschuldigt de wereldleiders ervan de klimaatverandering grotendeels te negeren.

Foto: The White House, Wikimedia Commons