shutterstock_2071909991_COPOp de klimaatconferentie in Glasgow werd een nieuw klimaatakkoord ondertekend. Maar critici vinden dat het akkoord niet genoeg oplossingen bevat voor de klimaatopwarming.

De afgelopen twee weken vond in de Schotse stad Glasgow de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Op die COP26 kwamen belangrijke politici en organisaties vanuit heel de wereld samen. De bedoeling was om te overleggen over maatregelen die de klimaatopwarming tegengaan.

Akkoord

Vrijdagavond kwamen de 197 deelnemende landen tot een akkoord. Daarin herhalen ze de doelstelling om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden. Dat werd eerder al afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

In het huidige klimaatakkoord staat ook dat het gebruik van steenkool verminderd zal worden. Dat is immers een erg vervuilende energiebron.

Er werden ook afspraken gemaakt over ontwikkelingslanden. Die worden vaak het zwaarst getroffen door de gevolgen van de klimaatopwarming. Nochtans is hun CO2-uitstoot een pak minder groot dan die van rijkere landen. Rijke landen zullen daarom geld geven aan ontwikkelingslanden, zodat die zich beter kunnen beschermen.

Er zal ook strenger gecontroleerd worden of landen hun klimaatbeloftes wel echt uitvoeren.

Teleurgesteld

Ondanks die afspraken zijn veel mensen teleurgesteld over het akkoord. De plannen die landen hebben voorgesteld op de klimaattop volstaan immers niet om de doelstelling van 1,5 graden te behalen. Het bijschaven van die concrete plannen werd doorgeschoven naar volgend jaar. Vóór deze top was de planeet op weg naar een opwarming van 2,7 graden. Met de nieuwe plannen is dat opgeschoven naar 2,4 graden. Dat is dus nog altijd te veel.

Ook de vermindering van steenkoolgebruik klinkt als een flauw resultaat. Eerst werd immers gesproken over een volledige afbouw. Vooral China en India weigerden om daarmee akkoord te gaan. De vage bewoording laat nu toe om weinig actie te ondernemen.

Grote vervuilers

Er blijf dus nog veel werk aan de winkel. Vooral van grote vervuilers zal in de toekomst een groter engagement nodig zijn. China is verantwoordelijk voor 28 procent van de uitstoot van broeikasgassen. India is de derde grootste vervuiler. Zonder hun medewerking zal het niet lukken om de doelstellingen van Parijs te halen. China en de Verenigde Staten zullen wel samenwerken om hun methaanuitstoot en steenkoolgebruik te verminderen.

Foto: Shutterstock