shutterstock_1322610332De Verenigde Naties bestaan dit jaar 75 jaar. De initiatieven van de organisatie zorgen voor internationale samenwerking. Toch botst de VN soms op (lands)grenzen.

Na de Tweede Wereldoorlog – een conflict waarbij meer dan 60 landen betrokken waren en dat tot miljoenen doden heeft geleid – was de wereld het in 1945 over één ding eens: dit mocht nooit meer opnieuw gebeuren. Met dat doel werden de Verenigde Naties opgericht, een samenwerking tussen op dat moment 51 landen. 75 jaar later telt de organisatie 193 lidstaten, goed voor bijna elke onafhankelijke natie ter wereld.

Resultaten

De organisatie werkt bijvoorbeeld samen op het gebied van mensenrechten, gezondheid, veiligheid of economie. Dat heeft in het verleden al tot goede resultaten geleid, 75 jaar zonder een nieuwe wereldoorlog bijvoorbeeld.

Op het vlak van gezondheid hebben internationale vaccinatiecampagnes onder meer gezorgd voor de verdwijning van ziektes als de pokken. Ook polio is goed op weg om een uitgestorven ziekte te worden.

Bij een internationaal conflict wordt er naar de VN gekeken als bindmiddel tussen de ruziemakers. Omdat landen binnen de VN de mogelijkheid hebben tot overleg, moet er niet onmiddellijk naar de wapens gegrepen worden.

Domper

Toch staan er ook enkele dompers op de feestvreugde. 2020 is zonder twijfel het jaar van het coronavirus. Het gebrek aan een gezamenlijke aanpak van die pandemie toont aan dat de invloed van de VN ook zijn beperkingen heeft. Zo riep de VN-secretaris-generaal António Guterres in maart op tot een wereldwijde wapenstilstand om het virus te helpen bestrijden. Het duurde tot begin juli voor dat voorstel door alle VN-partners werd aangenomen. In tussentijd hadden landen die betrokken waren bij gewapende conflicten de strijd al lang hervat.

Aan de wereldwijde vrede schort er in het algemeen wel wat. De VN is er tot nog toe niet in geslaagd om bijvoorbeeld een einde te maken aan jarenlange conflicten in Syrië, Jemen of Palestina. En ook een oplossing voor de vluchtelingenproblematiek ligt niet meteen voor het grijpen.

Ontevreden lidstaten

Dat machtige lidstaten, met de VS op kop, zich steeds openlijker tegen de VN kanten, doet de invloed van de organisatie ook geen goed. Amerikaans president Trump kondigde bijvoorbeeld al aan dat de VS zich terug zou trekken uit de Wereldgezondheidsorganisatie. Eerder had het land zich ook al teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs. De beslissingen maken duidelijk dat landen in tijden van crisis toch vooral terugplooien op zichzelf.

Foto: Shutterstock