shutterstock_1239919588Het Verenigd Koninkrijk wil de naderende brexit uitstellen. Wat de gevolgen van zo’n uitstel zouden zijn, is erg onduidelijk.

In juni 2016 stemden de inwoners van het Verenigd Koninkrijk ervoor om de Europese Unie te verlaten, de zogenaamde brexit. De stemming was nipt (53,4 % stemde voor een brexit, 46,6 % stemde tegen). Daardoor bleef de verdeeldheid tussen voor- en tegenstanders erg groot.

De Europese Unie (EU) is een politieke, economische en sociale samenwerking tussen 28 Europese landen. Die zorgt ervoor dat de inwoners van de EU-landen gemakkelijk kunnen wonen en werken in de verschillende lidstaten. Het maakt ook de handel tussen de deelnemende landen eenvoudiger, door vastgelegde afspraken.

Maar landen die lid zijn van de EU moeten zich ook aan bepaalde voorwaarden houden en een stuk van hun macht afstaan. Verschillende Britse politici vonden die voorwaarden niet meer voordelig voor het VK. Daarom voerden ze campagne voor een brexit, met het gekende gevolg.

Onderhandeling

Sinds de stemming in 2016 hebben de Britten onderhandeld met de EU over de voorwaarden van die brexit. Er moesten immers nieuwe afspraken gemaakt worden over wat er bv. zou gebeuren met Britten die in andere Europese landen wonen en werken of omgekeerd. Of over wat er aan de grenzen van het VK (met Ierland, met Frankrijk, met België …) moet gebeuren. Komen er opnieuw strengere identiteitscontroles? Wordt het duurder om goederen het land in of uit te krijgen door hogere douanetarieven?

De onderhandelingen moesten afgerond zijn tegen het moment dat de brexit zou plaatsvinden. Dat was oorspronkelijk gepland op 29 maart 2019.

Akkoord

In november 2018 bereikte de Britse premier Theresa May een akkoord met de EU. Maar dat akkoord werd door het Britse parlement al twee keer weggestemd, een keer in januari en de laatste keer op 12 maart.

De Britse parlementsleden vinden dat zij te veel nadelen zouden ondervinden bij dat akkoord. De dag nadien stemde het parlement ook tegen een no-deal-brexit. Dan zou het VK de EU verlaten zonder afspraken, en ook zonder overgangsperiode.

Uitstel

Op 14 maart vond er opnieuw een stemming plaats in het Britse parlement. De parlementsleden stemden ermee in dat Theresa May de EU om uitstel van de brexit zou vragen. Zij beweert dat een kort uitstel (tot 30 juni) enkel mogelijk is als het parlement toch nog haar eerdere akkoord met de EU goedkeurt. Maar maandag besliste de voorzitter van het parlement dat er geen derde keer over hetzelfde akkoord gestemd mag worden. Donderdag begint er een belangrijke Europese top, waar het uitstel besproken zal worden.

Chaos

Niemand weet op dit moment precies hoe de toekomst van de brexit eruit zal zien. Wat betekent zo’n langer uitstel voor de Britten? Blijft Theresa May in dat geval nog premier? Komt er een nieuw brexit-referendum? Die laatste optie werd tot nu toe altijd weggestemd, maar kan bij een langer uitstel mogelijk op meer aanhangers rekenen.

Foto: Shutterstock