shutterstock_702873796Een miljoen diersoorten zijn met uitsterven bedreigd. Die vermindering van biodiversiteit kan ook gevolgen hebben voor de mens.

In een nieuw rapport luiden onderzoekers van de Verenigde Naties de alarmbel over de biodiversiteit van onze planeet. De biodiversiteit gaat over het aantal verschillende dier- en plantensoorten en wordt vaak gebruikt als een maatstaf voor de gezondheid van een bepaald gebied, of in dit geval dus: de planeet. De wetenschappers werkten drie jaar lang aan het rapport. Daarin worden ongeveer 15 000 wetenschappelijke onderzoeken samengevat.

Diersoorten

Uit het rapport blijkt dat een miljoen diersoorten met uitsterven bedreigd zijn. Dat is ongeveer een op de acht. De laatste keer dat de biodiversiteit er zo slecht voor stond was ongeveer 65 miljoen jaar geleden. Toen zijn onder meer de dinosaurussen uitgestorven.

Het tempo waarop soorten uitsterven, ligt ook steeds hoger. Volgens de wetenschappers die het rapport opstelden, zal ook de mens daar gevolgen van ondervinden. Een vermindering van de biodiversiteit betekent bijvoorbeeld een vermindering van de hoeveelheid beschikbaar voedsel of een ongezondere leefomgeving. En dat terwijl het aantal mensen op aarde steeds sneller toeneemt.

De opwarming van de aarde is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de biodiversiteit. Andere oorzaken zijn vervuiling (bijvoorbeeld plasticvervuiling), overconsumptie van organismen (bv. te veel hout kappen, te veel vissen …) of soorten die zich door de mens van leefgebied verplaatsen en daardoor een gevaar vormen voor andere soorten (de zogenaamde invasieve exoten, bv. de grijze eekhoorn die de rode eekhoorn bedreigt).

Hoop

Toch is er ook hoop, zeggen de onderzoekers. Als we vandaag alles doen om de resterende natuur te beschermen, kunnen we de achteruitgang van de biodiversiteit afremmen en misschien zelfs tegenhouden. De nodige acties om dat te bereiken, hangen voor een groot stuk samen met de maatregelen die nodig zijn om klimaatopwarming tegen te gaan.

Moeilijk

Om de biodiversiteit te redden zullen er maatregelen nodig zijn over verschillende sectoren heen: landbouw, energie, watergebruik, economie … Een beleid uitstippelen dat goed is voor de diersoorten zal dus geen gemakkelijke opgave worden, beseffen ook de onderzoekers.

Foto: Shutterstock