shutterstock_392390290Scholen hebben steeds meer digitaal materiaal in huis. Vooral het digitale schoolbord is populair.

Elke vijf jaar doen de KU Leuven en de UGent onderzoek naar het gebruik van digitale leermiddelen op school, de zogenaamde ICT-monitor. Dit jaar gebeurde dat voor de derde keer. Voor het onderzoek werd een vragenlijst afgenomen bij 2900 leerlingen, 1420 leerkrachten en 680 schoolleiders uit het lager en secundair onderwijs.

Digitale schoolborden

Het opvallendste resultaat uit de studie is de grote doorbraak van de digitale schoolborden, ook wel digiborden of smartboards genoemd. 10 jaar geleden had slechts 8 procent van de scholen zo’n digibord. Vandaag zijn de digitale borden te vinden in 93 % van de Vlaamse scholen.

ICT-materiaal

Ook het aantal vaste computers, laptops, tablets en chromebooks is de voorbije vijf jaar gestegen. Een gemiddelde Vlaamse school uit het lager onderwijs heeft een pc, een laptop, een tablet of een chromebook per vier leerlingen. In het secundair onderwijs is dat per twee leerlingen.

Toch is de technologie op scholen gevoelig voor veroudering. In het lager onderwijs is meer dan de helft van de desktops en laptops ouder dan vier jaar. In het secundair onderwijs is dat 30 %.

Digitale hulpmiddelen

Ook de digitale hulpprogramma’s voor leerlingen met een beperking zitten in de lift. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om leerkrachten die een microfoontje gebruiken voor leerlingen met gehoorproblemen of programma’s die teksten voorlezen voor kinderen of jongeren die slecht zien. 77 % van de lagere scholen en 73 % van de secundaire scholen gebruikt zulke digitale hulpmiddelen. Vijf jaar geleden was dat voor de lagere scholen nog 60 % en voor het secundair onderwijs iets meer dan de helft.

Leerplan

Ondanks die toename in digitaal materiaal voelen jongeren zich toch niet altijd even vaardig in het gebruik ervan. Daarom benadrukt minister van Onderwijs Hilde Crevits het belang van die digitale vaardigheden. In de nieuwe eindtermen voor de 1e graad van het middelbaar, die volgend jaar gelanceerd worden, is de aandacht daarvoor veel groter, zegt ze. ‘Elke jongere – ook al heeft die thuis bijvoorbeeld geen computer – zal dan op school die digitale vaardigheden opdoen.’

Foto: Shutterstock