Schermafbeelding 2019-01-23 om 10.06.13Gemeenteraadslid van Mechelen Melikan Kucam wordt ervan verdacht grote sommen geld aangenomen te hebben in ruil voor de toekenning van humanitaire visa. De zaak levert kritiek op voor de N-VA en Theo Francken.

De N-VA heeft een gemeenteraadslid uit Mechelen, Melikan Kucam, geschorst nadat aan het licht kwam dat hij had gesjoemeld met humanitaire visa. Een humanitair visum is een verblijfsvergunning die uitgereikt wordt door de staatssecretaris van Asiel en Migratie.

In tegenstelling tot een gewoon visum bestaan er geen vaste afspraken voor wie zo’n humanitair visum ontvangt. Vaak zijn het mensen die medische hulp nodig hebben in ons land of die via familieleden een ‘bijzondere band’ met ons land hebben. Ook mensen die tot een religieuze minderheid behoren en daardoor in hun thuisland gevaar lopen, komen in aanmerking.

Melikan Kucam gaf tweemaal een lijst door aan de medewerkers van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Op die lijst stonden de namen van mensen die volgens hem in aanmerking kwamen voor zo’n humanitair visum. Volgens onderzoek liet Kucam mensen bedragen tot 10 000 euro betalen voor een plaatsje op die lijst. Een aanvraag voor een humanitair visum kost normaal 350 euro. Vermoedelijk konden ongeveer 200 personen uit Syrië via de tussenkomst van Kucam naar ons land reizen. Kucam maakt zich door die betalingen schuldig aan mensensmokkel. Zelf beweert hij onschuldig te zijn.

Theo Francken

Ook Francken komt door de zaak dus in nauwe schoentjes te zitten. Die zegt dat hij in september 2018 voor het eerst geruchten hoorde over de praktijken van Melikan Kucam. Hij stapte daarmee niet naar de politie, naar eigen zeggen omdat het enkel om geruchten ging: ‘Ik raadde aan om een klacht in te dienen. Dat is mijn standaardantwoord. In deze sector vallen nogal snel beschuldigingen, daarom trok ik niet zelf naar het gerecht.’

Burgemeester van Mechelen Bart Somers (Open VLD) stapte met de geruchten wel naar de politie. Volgens het gerecht zijn er geen aanwijzingen dat het kabinet van Francken betrokken was bij de sjoemelpraktijken van Kucam.

Kritiek

Toch blijft Francken niet buiten schot. Hij krijgt ook kritiek omdat hij zich altijd verzet heeft tegen vaste afspraken voor humanitaire visa. Francken wilde daarmee vermijden dat mensen zo’n visum via een rechter konden afdwingen. Maar critici vinden nu dat hij het systeem zo kwetsbaar maakte voor misbruik.

Maggie De Block

Ondertussen verklaarde de huidige staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) dat de uitgereikte visa niet ingetrokken zullen worden. Zij wil in de toekomst enkel nog humanitaire visa toekennen nadat het VN-vluchtelingenagentschap het dossier heeft nagekeken of via voorstellen van ngo’s.

Foto: Instagram