©Shutterstock

©Shutterstock

De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn versmolten tot één. Port of Antwerp-Bruges wordt zo in één klap de tweede grootste van Europa, na Rotterdam. De fusie biedt heel wat nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.

 

De activiteiten van de havens van Zeebrugge en Antwerpen vullen elkaar goed aan. Zeebrugge heeft met cruises, een goede samenwerking met de automobielindustrie, een terminal voor LNG (vloeibaar aardgas) en de vele transporten naar het Verenigd Koninkrijk unieke troeven die Antwerpen tot nog toe miste. Omgekeerd bieden de aanwezigheid van de chemische industrie en sterke binnenvaartverbindingen van de Antwerpse haven nieuwe mogelijkheden voor de Brugse zeehaven.

Meer containerschepen

Onder het motto ‘samen staan we sterker’ kan de fusiehaven nieuwe investeringen aantrekken. Op dit moment kampt de Antwerpse haven bijvoorbeeld met een gebrek aan ruimte om containers te lossen en te laden. Door dat probleem ging de containertrafiek er tijdens de eerste drie maanden van dit jaar met elf procent achteruit. Met Zeebrugge erbij zullen terug meer containerschepen behandeld kunnen worden.

Sneller digitaliseren

Volgens Dirk De fauw, burgemeester van Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges, zijn er nog meer voordelen. ‘Dankzij de fusie zullen de havens sneller digitaliseren. Tegelijk maken we de havens klimaatneutraal en ondersteunen we de overgang naar groene energie’, zegt hij.

Groene waterstof

De gefuseerde haven zal een grote rol spelen in de omschakeling naar groene waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen als olie en aardgas. Zeebrugge zal grote volumes waterstof aanvoeren die geproduceerd zijn in regio’s met veel zon (bijvoorbeeld Oman) of veel wind (onder meer Chili). Die groene energie kan dan vervolgens naar de grote chemiebedrijven in Antwerpen vervoerd worden. Om dat te realiseren, zullen er wel nog pijpleidingen aangelegd moeten worden.

Jobs creëren

Het hoofdkwartier van Port of Antwerp-Bruges zal in de Antwerpse haven gevestigd zijn. Zeebrugge en Antwerpen tellen samen 1800 personeelsleden. Heel belangrijk is dat zij allen aan de slag kunnen blijven binnen het nieuwe bedrijf. Door de nieuwe mogelijkheden die door de fusie ontstaan, zal Port of Antwerp-Bruges bovendien bijkomende jobs kunnen creëren. Voor de werkgelegenheid is het ‘huwelijk’ van de twee havens dus alvast een goede zaak.