©Shutterstock

©Shutterstock

Advertenties op TikTok beloven dat je snel en makkelijk online geld kunt lenen. De reclameboodschappen houden grote risico’s in. Zeker voor minderjarigen die de app vaak gebruiken.

TikTok-gebruikers zullen ze misschien al wel hebben zien opduiken. Reclameboodschappen met de vraag ‘Kom je geld tekort?’. Of ook: ‘Krediet geweigerd? Maak je geen zorgen!’ Daarmee proberen kredietinstellingen gebruikers van de app te overtuigen om geld bij hen te lenen. Het gaat om onbekende organisaties als ‘Persoonlijk online tegoed’ of ‘Credit Deals LLC’. Dat je daar amper informatie over vindt, maakt ze al meteen verdacht.

Tegen de Belgische wet

Niet alleen is het de vraag of je die instellingen kunt vertrouwen, de manier waarop de advertenties zijn gemaakt, is ook verontrustend. ‘Ze zijn sterk geïntegreerd in de entertainende content van TikTok, waardoor het moeilijk kan zijn voor kinderen en jongeren om ze te herkennen’, zegt Steffi De Jans, onderzoekster bij de vakgroep communicatiewetenschappen aan de UGent. ‘Ze zijn ook erg interactief, waardoor de kinderen en jongeren sterk betrokken worden bij de reclame-inhoud.’

De onderzoekster vreest dus voor de impact ervan op de jongeren. Daarnaast vindt ze de inhoud van de boodschappen gevaarlijk. ‘Ze stellen geld lenen voor als iets dat heel makkelijk en snel kan gebeuren, zonder dat er risico’s aan verbonden zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet het geval.’

De advertenties zijn in strijd met de Belgische wetgeving. Ze tonen niet de verplichte boodschap ‘let op, geld lenen kost ook geld’, die de Belgische overheid oplegt. Bovendien is het in ons land verboden om onder de 18 jaar geld te lenen. En de firma’s achter de reclameboodschappen weten goed genoeg dat TikTok veel minderjarige gebruikers telt.

Verbetering beloofd

De Federale Overheidsdienst Economie kent de praktijken op TikTok. Hij onderzoekt geregeld de reclame op websites en sociale media. De inspecteurs kunnen onmogelijk alle internetfraude wereldwijd stoppen. Wat ze wél doen, is jongeren sensibiliseren en inbreuken rapporteren aan de platformen. Krijgt TikTok zo’n melding, dan is het verplicht om onmiddellijk te reageren. Anders kan het zelf aangeklaagd worden.

TikTok zegt dat het al maatregelen heeft getroffen om gevaarlijke advertenties op te sporen en te verwijderen. De app probeert bij meldingen snel op te treden, maar vaak zijn er op dat moment al (jonge) mensen in de val gelokt.

De Europese consumentenorganisatie heeft na klachten vastgesteld dat TikTok er niet in slaagde jongeren te beschermen tegen agressieve reclametechnieken. Toen de Europese Commissie het platform daarop aansprak, beloofde TikTok de situatie te verbeteren. ‘Maar ondanks de beloften zullen we de situatie in de toekomst blijven monitoren met bijzondere aandacht voor de effecten op de jongere gebruikers’, zegt Europees commissaris van Justitie Didier Reynders in De Standaard.