©Shutterstock

©Shutterstock

Volgens Pierre-Yves Dermagne (PS), federaal minister van Werk, zijn we goed op weg om tegen 2030 80 procent van de bevolking aan het werk te krijgen. Experts zijn minder optimistisch.

Trots toonde minister Dermagne de nieuwe werkgelegenheidscijfers voor België. Het aantal landgenoten tussen 20 en 64 jaar dat een job heeft, steeg in twee jaar tijd van 69,9 naar 72,3 %. Dat is een record. Nooit eerder waren er zo veel mensen die tot de actieve bevolking behoren aan de slag.

Ondanks corona

Bovendien kwamen er de voorbije twee jaar in totaal meer dan 190.000 extra jobs bij. Het zijn uitzonderlijk sterke resultaten waar de federale regering zich volgens de minister van Werk voor op de borst mag kloppen. ‘En dat ondanks de coronapandemie, de overstromingen in Wallonië in 2021 en de oorlog in Oekraïne’, verduidelijkte hij op VRT NWS. ‘En dan moeten de arbeidsmarktmaatregelen die de federale regering heeft genomen nog op volle kruissnelheid komen.’

Een van die maatregelen is de invoering van de vierdagenwerkweek. Werknemers krijgen nu de mogelijkheid om hun job in vier in plaats van de gebruikelijke vijf dagen te doen. Door een dag minder naar kantoor te moeten, wordt een job volgens de beleidsmakers aangenamer. Werknemers zouden zich er gelukkiger door voelen en daardoor beter presteren.

Mismatch blijft

Minister Dermagne gelooft, met de nieuwe cijfers in de hand, dat de doelstelling om tegen 2030 tot een werkgelegenheidsgraad van 80 procent te komen haalbaar is. Dat doel halen is nodig om de kosten van de vergrijzing te kunnen blijven betalen. Nochtans bestempelden arbeidsmarktexperts de beoogde 80 procent tot voor kort als onbereikbaar.

Johan Van Gompel, econoom van de KBC Groep en voorzitter van de Studiecommissie voor de Vergrijzing, is alvast niet geneigd om van idee te veranderen. ‘Elke extra procent tewerkstelling wordt ook moeilijker dan de voorgaande’, vertelt hij in De Standaard. ‘Het vereist het activeren van inactieven, eerder dan het helpen van werkzoekenden aan een job.’

Verder wijst hij erop dat er aan de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niets verandert. Bedrijven hebben het nog altijd even moeilijk om geschikte mensen te vinden voor bepaalde jobs.

Extra hervormingen nodig

Er zijn, zo menen de experts, extra hervormingen nodig. Een betere scholing voor wie nog geen baan heeft bijvoorbeeld. Werken voor een loon moet ook nog veel aantrekkelijker gemaakt worden dan leven van een uitkering, zoals inactieven doen.

Pierre-Yves Dermagne zegt dat er nog een pakket hervormingen aankomen. ‘Die moeten werknemers in staat stellen om hun werk beter af te stemmen op hun privéleven. Voor het eerst komt er meer flexibiliteit op maat van de behoeften van werknemers en niet enkel op basis van de eisen van werkgevers.’

Achter op Europa

De werkgelegenheidsgraad stijgt sterker in België dan in onze buurlanden, maar ook dat is niet meteen een reden voor een hoerastemming. Ons land heeft immers een hele grote achterstand in te halen.

Het Belgische werkgelegenheidscijfer ligt nog altijd onder het Europees gemiddelde van net geen 75 procent. In Duitsland en Nederland bedraagt de werkzaamheidsgraad meer dan 80 procent. In Frankrijk, waar de verhoging van de pensioenleeftijd tot 64 jaar momenteel veel sociaal protest uitlokt, is dat 74,2 procent. Enkel Griekenland, Spanje, Kroatië, Italië en Roemenië doen het binnen de Europese Unie slechter dan België.