1024px-PM_Abiy_Ahmed_AliAbiy Ahmed Ali ontving vorige week de Nobelprijs voor de Vrede. Als premier van Ethiopië nam hij maatregelen om de vrijheid in het land te vergroten, en te bemiddelen in nationale en internationale conflicten.

De Nobelprijs van de Vrede werd dit jaar uitgereikt aan Abiy Ahmed Ali. Hij is de premier van Ethopië, een land in Oost-Afrika. Op 44-jarige leeftijd is hij een van de jongste leiders van het Afrikaanse continent.

Conflicten

Abiy Ahmed Ali is nog maar sinds 2018 aan de macht in Ethiopië. Het Nobelprijscomité, dat de nobelprijzen uitreikt, prijst de veranderingen die hij op korte tijd kon doorvoeren.

Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van premier Abiy Ahmed is de verzoening van Ethopië met buurland Eritrea. Al sinds de jaren 90 lagen beide landen in conflict met elkaar, wat in de loop van de jaren tot enkele bloedige aanvaringen heeft geleid.

Ook in eigen land probeert Abiy Ahmed conflicten te bedaren. Hij werkt er aan verbroedering tussen de verschillende bevolkingsgroepen, die vaak door etnische en religieuze verschillen op gespannen voet met elkaar leven.

In het verleden was Abiy Ahmed een luitenant-kolonel in het Ethiopische leger. Hij nam in die rol deel aan vredesmissies van de Verenigde Naties, maar vocht ook in de oorlog tegen Eritrea. Nadien ging hij studeren. Hij behaalde een doctoraat in Vredes- en Veiligheidsstudies en belandde in de politiek.

Persvrijheid

Als eerste minister nam hij meteen enkele liberale maatregelen, zoals de invoering van de persvrijheid. Die bepaalt dat gevoelens en gedachten openbaar gemaakt mogen worden en wordt gezien als een basisvoorwaarde voor een democratische staat. Persvrijheid wil immers zeggen dat de pers het recht heeft om kritiek te geven op het bestuur van een land.

Met enkele economische maatregelen zorgde president Abiy Ahmed ook voor een sterke economische groei in Ethiopië. Dat is een belangrijke verwezenlijking voor een land dat traditioneel te kampen heeft met veel armoede en hongersnood.

De uitreiking van de Nobelprijs is een erkenning voor al die verwezenlijkingen, al waarschuwt het Nobelprijscomité wel dat de spanningen tussen de bevolkingsgroepen in het land nog niet verdwenen zijn en een blijvende inspanning zullen vragen.

Nobelprijzen

De winnaars voor de Nobelprijzen voor Chemie, Fysica, Geneeskunde en Literatuur werden eerder al bekendgemaakt. Op een na zijn het allemaal mannen. Dat traditioneel onevenwicht levert het Nobelprijscomité weleens kritiek op. In de geschiedenis van de Nobelprijzen (sinds 1901), wonnen maar vijf vrouwen de Nobelprijs voor Chemie en maar drie vrouwen die voor Fysica, ten opzichte van respectievelijk 181 en 210 mannen.  

Foto: Wikimedia Commons