belgaimage-156283832-fullCD&V, Open VLD en N-VA hebben 127 dagen na de verkiezingen een akkoord voor de Vlaamse regering. De onderhandelingen duurden nog nooit zo lang.

Na iets meer dan vier maanden onderhandelen is er een nieuwe Vlaamse regering. Die wordt gevormd door de partijen CD&V, Open VLD en N-VA. Jan Jambon (N-VA) zal als minister-president de regering leiden. Daarin zetelen vier ministers van N-VA, drie van CD&V en twee van Open VLD. De onderhandelingen duurden 127 dagen, een record voor een Vlaams regeerakkoord.

De drie regeringspartijen zetelden ook al in de vorige Vlaamse regering, maar verloren bij de verkiezingen van 26 mei een pak stemmen. Vooral Vlaams Belang won toen stevig. N-VA bleef wel de grootste partij. Door de extreemrechtse standpunten van Vlaams Belang wilden CD&V, Open VLD en N-VA er geen regering mee vormen.

Regeerakkoord

Het regeerakkoord bevat enkele opvallende vernieuwingen. Zo zal de opkomstplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen afgeschaft worden. Ons land is een van de weinige landen waar je verplicht bent om je bij verkiezingen naar het stemhokje te begeven.

Maatregelen voor nieuwkomers worden strenger. Ze zullen minder snel toegang krijgen tot goedkopere woningen en hebben in de periode dat hun verblijfsaanvraag behandeld wordt geen recht meer op kinderbijslag. Inburgeringstrajecten (met bijvoorbeeld taallessen en begeleiding naar werk) zijn niet langer gratis, maar kosten in de toekomst 360 euro. Wie zo’n traject weigert, kan een boete krijgen. ‘Het toegangsticket voor onze samenleving zal wat duurder worden, maar je zult achteraf alle kansen krijgen. Dat is uitdrukkelijk de bedoeling’, zei Jan Jambon over de nieuwe maatregelen.

Onderwijs

In het basisonderwijs en het secundair onderwijs zullen twee proeven komen. Die focussen op de vakken Nederlands en Wiskunde en zijn vooral bedoeld om de kwaliteit van de scholen te beoordelen.

Het M-decreet verdwijnt. Dat decreet stelde dat leerlingen met een beperking niet per se naar een school voor buitengewoon onderwijs moesten gaan, maar er ook voor konden kiezen om zich in een ‘gewone’ school in te schrijven. In de plaats van het M-decreet komt er een ‘begeleidingsdecreet’, waarbij scholen meer inspraak krijgen in de beslissing of een leerling er op zijn plaats zit.

Begroting

Ook over de begroting werd stevig onderhandeld. Dat is een overzicht van de geplande uitgaven en inkomsten. Bij de start van de onderhandelingen keek de regering al aan tegen een tekort van 600 miljoen euro. Vooral N-VA wilde van het wegwerken van dat tekort een prioriteit maken. In 2021 zou die begroting weer in evenwicht moeten zijn (evenveel geplande inkomsten als uitgaven).

Kritiek

Het volledige akkoord, dat meer dan 300 pagina’s bevat, krijgt ook kritiek. Zo is er weinig aandacht voor de klimaatproblematiek, ondanks de vele protesten van het afgelopen jaar. Ook dat er in het akkoord weinig concrete maatregelen staan om armoede tegen te gaan, levert kritiek op van de oppositie.

Belgische regering

Nu de Vlaamse regeringsvorming rond is, verschuift de focus naar een federale regering. De informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) voerden de afgelopen maanden gesprekken met de onderhandelende partijen en zullen binnenkort verslag uitbrengen bij de koning.

Foto: Belga Image