shutterstock_1020995761Nieuwe verkeersregels moeten de veiligheid van fietsers en voetgangers verhogen. De Fietsersbond is blij met de aanpassingen, maar heeft ook enkele bedenkingen.

Vanaf juni geldt er een nieuwe wegcode op de Vlaamse wegen. Die zou moeten zorgen voor meer veiligheid van fietsers en voetgangers. Zo moeten auto’s buiten de bebouwde kom vanaf nu ten minste 1,5 meter afstand houden van voetgangers en fietsers die ze inhalen. Dat was vroeger maar 1 meter. Kinderen zullen tot 10 jaar op het voetpad mogen fietsen in plaats van tot 9 jaar.

Vierkant groen

Op kruispunten wordt het mogelijk om alle fietsers en voetgangers tegelijk groen licht te geven, het zogenaamde ‘vierkant groen’. Zo lopen ze niet het risico om aangereden te worden door auto’s die bijvoorbeeld de straat willen inslaan die zij aan het oversteken zijn. Op die manier moeten meer ongevallen voorkomen worden.

Bakfietsen

Voor bakfietsen worden de regels iets soepeler. Bakfietsen die minder breed zijn dan een meter worden vanaf nu gelijkgesteld aan gewone fietsen. Dat wil zeggen dat zij bijvoorbeeld ook eenrichtingsstraten mogen inrijden tegen de richting in, wanneer fietsers dat ook mogen.

Fietsersbond

De fietsersbond is blij met de aanpassingen, al maakt de organisatie ook wel enkele kanttekeningen. Zo vindt ze het buiten de bebouwde kom vooral nodig dat er gescheiden fietspaden worden aangelegd. De afstand tussen auto’s en fietsers kan toch amper gecontroleerd worden. Daarom worden overtredingen zo goed als nooit beboet.

Bij het ‘vierkant groen’ vindt de fietsersbond het belangrijk dat het licht vaak genoeg op groen springt voor de voetgangers en fietsers. Anders bestaat het risico dat ze toch gewoon door het rood lopen. Zo zou de kans op ongevallen net groter zijn.

Spoedartsen

Elektrische steps, hoverboards en elektrische rolstoelen zullen vanaf nu 25 kilometer per uur mogen rijden in plaats van 18 km per uur. Spoedartsen zijn niet zo blij met die nieuwe regel. De verhoging van de maximale snelheid gebeurt vooral om binnen Europa dezelfde regels te hanteren. Maar artsen vrezen dat zowel het aantal als de ernst van de ongevallen zal toenemen door de hogere snelheid. Ze benadrukken daarom het belang van een helm.

Foto: Shutterstock