shutterstock_150104696Leerlingen moeten hun moedertaal kunnen spreken op school. Dat is de nieuwe visie van het gemeenschapsonderwijs.

Een op zes Vlaamse kinderen spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands. Op school zijn die andere talen vaak verboden. Daar wil het gemeenschapsonderwijs (GO!) verandering in brengen. Het GO! maant zijn directeurs vanaf nu aan om positief om te gaan met de moedertaal van de leerlingen.

Dat wil zeggen dat leerlingen hun thuistaal mogen spreken op de speelplaats. En zelfs in de klas kan de taal een plaats krijgen. Tijdens groepswerken kunnen leerlingen bijvoorbeeld iets uitwerken in hun eigen taal.

Geen bedreiging

‘Verbieden zorgt voor een tegengesteld resultaat’, luidt de redenering. ‘Door positiever om te springen met thuistalen voelen leerlingen zich beter op school en maken ze ook makkelijker de brug naar het Nederlands’, zegt Raymonda Verdyck, die aan het hoofd van het GO! staat.

Ook professor Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren van de UGent, vindt dat de nieuwe maatregel geen bedreiging voor het Nederlands hoeft te zijn. De moedertaal kan zelfs een hefboom zijn om Nederlands te leren, legt hij uit in De Standaard.

‘Stel dat een leraar een wiskundeoefening geeft in de lagere school. Eén Turkse leerling begrijpt er niets van en een andere wel. Laat dan die laatste de oefening in het Turks uitleggen aan de andere leerling. De leraar kan daarna vragen aan de zwakkere leerling om in het Nederlands te vertellen wat hij net geleerd heeft.’

Nederlands boven

Toch is niet iedereen even enthousiast over de nieuwe visie. ‘We geven als samenleving voortdurend het signaal dat kennis van het Nederlands dé manier is om aan een diploma te raken’, zegt Koen Daniëls, onderwijsexpert van de N-VA. ‘Als je leerlingen op school dan ook van alles laat doen in hun eigen taal, zeg je eigenlijk dat het weinig uitmaakt.’ Hij vreest ook chaos en willekeur in een klas met pakweg tien nationaliteiten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is positief over de verandering: ‘Dat scholen een visie ontwikkelen om met meertaligheid om te gaan, is een goede zaak.’ Al benadrukt ze wel dat het Nederlands de voertaal is in het onderwijs, en dat dat ook zo moet blijven.

Ook andere onderwijsinstellingen waarderen het belang van de moedertaal. Het stedelijk onderwijs in Gent heeft een gelijkaardige visie als het GO! en ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt aan een ‘ondersteuningsdocument’ om leraren aan de slag te doen gaan met alle talen in de klas.

Foto: Shutterstock