©Shutterstock

©Shutterstock

Sinds twee weken slapen kinderen en gezinnen die asiel zoeken in ons land op straat. Onaanvaardbaar, beseft ook de federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Zij moet dringend op zoek naar nieuwe opvangsites én personeel.

Vluchtelingen die in ons land asiel aanvragen, hebben recht op opvang zolang hun dossier nog niet afgehandeld is. De voorbije weken en maanden meldden zich echter steeds meer asielzoekers aan. Fedasil, het agentschap dat instaat voor de opvang van asielzoekers, kan de stormloop gewoon niet meer aan.

In de koude

Bij het toewijzen van een opvangplaats krijgen kinderen en gezinnen normaal gezien voorrang. Twee weken geleden kon Fedasil zelfs hen geen opvang meer bieden. Het gevolg was dat kinderen in de koude op straat moesten slapen. De beelden choqueerden iedereen. Ook de politiek verantwoordelijke, staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor.

Zij reageerde door de opening van een nieuw opvangcentrum aan te kondigen. Daar zouden op 1 november 500 plaatsen voor asielzoekers vrijkomen en op 1 december nog eens 1000 plaatsen. Wel is nog niet duidelijk waar precies die site of meerdere sites voor noodopvang zullen komen. Er wordt onder meer gekeken naar gebouwen van het leger.

Ambtenaren afstaan

Een centrum voorzien is op zich niet voldoende. Er moet ook personeel komen om het te beheren en om de asielzoekers te helpen en begeleiden. Zo zouden er in oude legerkazernes in Berlaar en Gons al 400 plaatsen beschikbaar zijn, maar door een gebrek aan personeel kunnen die de deuren nog niet openen.

Staatssecretaris De Moor doet daarom een oproep aan haar collega’s regeringsleden. Ze vraagt dat alle overheidsdiensten inspanningen doen om tijdelijk medewerkers af te staan voor de asielopvang. ‘Ik wil niet geloven dat er op een ambtenarenkorps van 65.000 mensen geen 150 kandidaten te vinden zijn’, zei De Moor in De Standaard.

Waarom geen militairen?

Het ministerie van Defensie doet al een duit in het zakje door kazernes ter beschikking te stellen. Het beloofde alvast ook een zogenaamde ‘command & control’-cel op te richten, die de asieldiensten moet bijstaan met het organiseren van de opvang. Maar militairen leveren om Fedasil een handje toe te steken bij de begeleiding van asielzoekers, wil minister van Defensie Ludovine De Donder (PS) niet doen.

Tine Claus, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, vindt dat onbegrijpelijk. ‘Defensie kan het been niet stijf blijven houden. Militairen zijn er om ingezet te worden in humanitaire noodsituaties’, stelde ze in De Standaard. Volgens het kabinet-De Donder is het een foute veronderstelling dat soldaten die momenteel geen militaire opdracht hebben thuis met hun vingers zitten te draaien. Tine Claus: ‘Na de terreuraanslagen hebben er toch jaren militairen op straat gestaan voor bewaking? Dan kun je nu toch ook mensen inzetten?’

Hotelkamers

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft de voorbije weken, als noodoplossing, asielzoekers hotelbedden aangeboden. De federale regering verzet zich daar fel tegen. De Moor: ‘Hotels zijn geen werkbare oplossing, dat gaat echt niet. De volgende dag staan er weer vierhonderd mensen voor de deur en de dag erna weer. Wat we nodig hebben, is grootschalige humanitaire noodopvang. Wij gaan dit niet oplossen met een paar hotelkamers.’