shutterstock_1067594282Jongeren hebben steeds vaker vrienden met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit de JOP-monitor, een groot onderzoek naar de leefwereld van jongeren.

Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) is een samenwerking tussen drie Vlaamse universiteiten: de VUB, de KU Leuven en de UGent. Met hun JOP-monitor proberen ze de leefwereld van jongeren in kaart te brengen. Daarvoor ondervroegen ze vorig jaar 11 000 jongeren tussen 11 en 25 jaar. Het is de vierde keer dat dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Diversiteit

De steden in België worden steeds diverser en dat toont zich ook in de vriendschappen van jongeren. 71 % van de jongeren zonder migratieachtergrond die in grote steden wonen, heeft vriendschappelijke contacten met jongeren van buitenlandse afkomst. Dat was in 2013 nog 40 % in Gent en 45 % in Antwerpen.

Buiten de steden ligt het cijfer een pak lager (48 %). Daar hebben jongeren van verschillende roots ook minder kansen om elkaar te ontmoeten.

School

Ruim acht op de tien kinderen in de laatste jaren van de lagere school hebben een goede band met hun leerkracht. Die relatie wordt iets minder bij de overgang naar het secundair onderwijs.

De meeste leerlingen in Vlaanderen gaan graag naar school. Kinderen en jongeren die niet graag op school zitten, zijn vaker afkomstig uit lager opgeleide gezinnen of hebben een migratieachtergrond.

Geweld

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren online vaker iemand bedreigen dan ‘in het echt’. 14 % van de bevraagden heeft online al iemand bedreigd, terwijl 8 % dat al eens op straat deed. 9 % van de jongeren heeft al seksueel getinte foto’s verspreid.

Een op de drie jongeren geeft ook aan dat ze al geweld hebben gepleegd zonder dat iemand gewond raakte. Geweld waarbij gewonden vallen, komt minder vaak voor. Een op de vier jongeren zegt bovendien al eens diefstal of vandalisme te hebben gepleegd.

Politiek

Ongeveer de helft van de 14- tot 25-jarigen is niet geïnteresseerd in politiek, al neemt die interesse wel toe met de leeftijd. De politieke interesse is het grootst bij jongens en aso-jongeren.

De jeugd staat wantrouwig tegenover politici. Bijna de helft vindt dat politieke partijen enkel stemmen willen ronselen. 57,6 % vindt dat politici te veel praten en te weinig doen.

Een kleine helft van de jongeren vindt dat 16-jarigen die dat willen de kans zouden moeten krijgen om een stem uit te brengen. De meerderheid vindt dat echter niet nodig.

Foto: shutterstock