©Shutterstock

©Shutterstock

Vanaf volgend schooljaar moeten er duidelijke afspraken over online-communicatie in het schoolreglement komen. Dat zal een goede zaak zijn voor het welzijn van leerkrachten én leerlingen.

Het gebeurt dat leerkrachten om elf uur ’s avonds nog een bericht krijgen van een leerling met de dringende vraag wat hij of zij moet leren voor een toets. Omgekeerd krijgen leerlingen soms pas ’s avonds laat te horen wat ze de dag erop moeten meebrengen naar de les. Om gevoelens van frustratie te vermijden, is er nood aan goede regels over de online-communicatie.

Daarom sloot Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een ontwerpakkoord met de sociale partners. Daarin staat dat scholen vanaf volgend schooljaar afspraken over de communicatie moeten vastleggen in hun schoolreglement. Een algemeen recht op onbereikbaar zijn voor leerkrachten en leerlingen komt er niet. Elke school is dus vrij om zelf te bepalen hoe sociale media gebruikt worden, hoe de berichtenstroom beheersbaar moeten blijven en wanneer iedereen offline gaat.

Iedereen in de fout

Nancy Libert van de socialistische vakbond ACOD is blij met het akkoord. ‘Nu hebben leerkrachten het gevoel dat ze 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar moeten zijn en alles moeten beantwoorden’, reageerde ze op VRT NWS. ‘Maar langs beide kanten bezondigen ze zich daaraan, leerkrachten, maar ook leerlingen en ouders. Als we daar afspraken over maken, dan is dat beter voor ieder zijn welzijn.’

Belasting

Volgens Mariek Vanden Abeele, professor digitale cultuur aan de UGent, is het een probleem dat er zoveel digitale kanalen samenkomen. Er is mail én Smartschool én Whatsapp … ‘In de psychologie spreken we over online waakzaamheid: voortdurend in de houding zitten om alles te monitoren en onmiddellijk te reageren’, legt ze uit in De Standaard. ‘Die continue staat van waakzaamheid is belastend voor ons lichaam.’

Het komt erop neer dat mensen door de constante berichtenstroom niet meer tot rust komen. Duidelijke afspraken over de online-communicatie kunnen bijgevolg burn-out bij leerkrachten voorkomen.

Liefst mail

Volgens professor Vanden Abeele kunnen scholen beslissen waarvoor je welk medium precies gebruikt. ‘Whatsapp bijvoorbeeld enkel voor dringende zaken’, suggereert ze. ‘In eerste instantie raad ik aan om voor het overbrengen van boodschappen terug te grijpen naar mail, omdat je dan zelf de tijd en plaats kunt bepalen om te antwoorden.’

Inspraak van leerlingen

In een opiniestuk in De Standaard onderstreept kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens het belang van een goed beleid over online-communicatie. Scholen moeten volgens haar goed nadenken hoe ze resultaten meedelen, taken en toetsen inplannen en jongeren aanspreken op hun gedrag. Ze vraagt wel dat leerlingen maximaal inspraak krijgen over de online-communicatie. ‘Voor ons is het evident dat de belangrijke afspraken op school besproken worden’, schrijft de kinderrechtencommissaris.