autoIn de Week tegen Pesten proberen jeugdorganisaties pesten een halt toe te roepen. Pesten is nog altijd een probleem, al zijn de cijfers hoopgevend.

Van 14 tot 21 februari vindt de Week tegen Pesten plaats in Vlaanderen. Verschillende organisaties – zoals Ketnet, Awel of de Vlaamse jeugdbewegingen – zetten dan mee hun schouders onder de boodschap dat pesten niet oké is. Het is de 15e keer dat de Week tegen Pesten georganiseerd wordt.

Cijfers

Die Week tegen Pesten is niet overbodig. In 2018 gaf 16,6 % van de tieners aan dat ze in de afgelopen maanden gepest werden. Dat cijfer komt uit een grote bevraging van de UGent bij 11 000 Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar. In het onderzoek werd ook specifiek naar cyberpesten gevraagd. 8 % van de Vlaamse tieners bevestigde dat ze daar in de afgelopen maanden het slachtoffer van werden. Meisjes van 13 en 14 jaar rapporteren de meeste gevallen van cyberpesten (12 %).

Minder pesters

Toch is de studie ook hoopgevend. In een gelijkaardig onderzoek uit 2014 lagen de percentages immers hoger. Er zijn minder jongeren die aangeven gepest te worden: het percentage daalde van 19,3 % naar 16,6 %. Ook op de vraag of jongeren zelf iemand gepest hadden, antwoordden minder tieners bevestigend (van 18 % naar 11 %).

Volgens Gie Deboutte, voorzitter van het Netwerk tegen Pesten, tonen die resultaten aan dat campagnes zoals de Week tegen Pesten wel degelijk effect hebben. Dat wil niet zeggen dat die campagnes in de toekomst overbodig zijn. ‘We zitten nu wel wat meer vooraan bij de Europese landen die een beetje fier mogen zijn, maar we mogen niet denken: we zijn nu gerust. We moeten onze sensibilisering en preventie juist nog verstérken, voor de jongeren die echt diep in de problematiek zitten’, zegt hij aan VRT NWS.

Maatregelen

Deboutte haalt twee punten aan waar volgens hem nog werk aan is. Hij vindt dat scholen en jeugdbewegingen meer financiële steun moeten krijgen voor projecten tegen pesten. En hij vindt dat er een organisatie nodig is die de resultaten van onderzoek naar pestgedrag vertaalt naar concrete handvaten voor beleidvoerders en hulpverleners.

Foto: VRT