©Shutterstock

©Shutterstock

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maakt tien miljoen euro vrij om jongeren met eetstoornissen beter te begeleiden. Dat is nodig, want volgens het expertisecentrum Eetexpert Vlaanderen kampt één of de vijf jongeren met eetproblemen.

Het reportagemagazine Pano bracht vorige week aan het licht dat steeds meer jongeren een eetstoornis ontwikkelen. Bovendien bleek uit de uitzending dat de jongeren op steeds vroegere leeftijd een eetprobleem krijgen.

Toegankelijke hulp

In het programma zaten enkele pakkende getuigenissen van jongeren. Die grepen ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan. Volgens hem onderstreepten ze dat het erop aankomt al vroeg hulp te bieden.

De minister wil dat er een netwerk van psychologische zorg komt dat heel laagdrempelig en toegankelijk is. De hulpverleners moeten aanwezig zijn bij de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), bij jongerenadviescentra (JAC) en bij huisartsen. ‘Zo kunnen we snel de deuren openzetten voor jonge mensen die zich niet goed voelen’, vertelde de minister op Radio 1.

Zorgtraject

De begeleiding moet niet alleen dichter bij de jongeren komen, maar ook sterker worden. Daarom trekt minister Vandenbroucke tien miljoen euro uit voor een zogenaamd zorgtraject voor jongeren met eetstoornissen.

Dat zorgtraject voorziet dat een diëtist de huisarts en de psycholoog bijstaat met eetadvies voor de jonge patiënten. Er komt ook familietherapie. Die is niet onbelangrijk, omdat een eetstoornis een effect heeft op de thuissituatie.

Extra opleiding

De hulpverleners kunnen voortaan rekenen op een betere ondersteuning. Zo zullen er multidisciplinaire supportteams klaarstaan voor de hulpverleners. Door de krachten te bundelen, willen ze zoveel mogelijk ziekenhuisopnames vermijden.

Hulpverleners krijgen daarnaast extra vorming om de tekenen van een beginnende eetstoornis sneller te herkennen. Er zal ook een zorgcoördinator aangeduid worden. Die is zowel voor de zorgverleners als voor de jongere zelf en zijn familie hét aanspreekpunt voor alle vragen. Het systeem van het zorgtraject zal halfweg volgend jaar in werking treden.

Ook Vlaamse maatregelen

Ook op het Vlaamse niveau zijn er al maatregelen genomen om jongeren met eetproblemen beter te helpen. Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits (CD&V) besloot de hulplijn van het expertisecentrum Eetexpert Vlaanderen te versterken. Daarnaast starten er opleidingen voor scholen, sportclubs, jeugdorganisaties en CLB’s. Die moeten ervoor zorgen dat de organisaties eetproblemen sneller op het spoor komen.