©Shutterstock

©Shutterstock

Op basis van een nieuw rapport besliste de Vlaamse regering dat de hoogspanningslijn van het Ventilusproject bovengronds zal komen. Actiegroepen zeggen juridische stappen te zullen zetten tegen dat besluit.

Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn die dwars door West-Vlaanderen zal lopen. De lijn moet de energie die de windmolenparken aan de kust opwekken naar het binnenland vervoeren. Dat die stroom vrij goedkoop zal zijn, is een belangrijk argument in deze tijden van hoge energieprijzen. Het project zal West-Vlaanderen bovendien beter beschermen tegen stroomuitval.

Iedereen is dan ook overtuigd van het belang van het project. Alleen veroorzaakt de 20 kilometer van nieuwe verbindingen tussen Jabbeke en Izegem veel ongerustheid. Omdat die lijnen volgens het plan bovengronds komen, zijn heel wat mensen die daar wonen bang voor de negatieve invloed van de magnetische straling op hun gezondheid.

Verband met leukemie

Volgens wetenschappers is er een correlatie of verband tussen de straling en de toename van leukemie bij jonge kinderen. Of het om een ‘oorzakelijk verband’ gaat – met andere woorden: of de straling écht de oorzaak is van de leukemie – is wel nog niet bewezen. Actiegroepen vinden het risico echter te groot. Ze eisen dat de hoogspanningslijn ondergronds gebouwd wordt, zodat niemand aan de straling wordt blootgesteld.

Bedrijven die op het traject gevestigd zijn, zeggen dat ze de deuren zullen sluiten als de lijn bovengronds aangelegd wordt. Net als burgers die besluiten om voor hun gezondheid te verhuizen, willen ze dat de overheid een financiële compensatie voorziet.

Nieuw rapport

Onder druk van de actievoerders liet de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verschillende internationale experts naar de plannen kijken. De Duitse professor Dirk Westermann, een specialist in ondergrondse hoogspanningslijnen, was de laatste in de rij. Toen ook hij in zijn rapport stelde dat een ondergrondse Ventilus technologisch onhaalbaar is, besliste de Vlaamse regering het licht definitief op groen te zetten voor een bovengronds tracé.

Bezwaar aantekenen

In de gemeenten waardoor de hoogspanningsverbinding zal lopen of die er dichtbij liggen, gaat het protest gewoon door. Het burgerplatform Leefbaar E403 is, met de steun van de gemeentebesturen, al volop geld aan het inzamelen om juridische stappen te ondernemen.

In 2023 volgt er nog een lange procedure met vele openbare onderzoeken, die onder meer de veiligheid van het project en het effect ervan op het milieu zullen bestuderen. Er zal ook een analyse komen van wat de maatschappij eraan te winnen en te verliezen heeft. In elke fase kunnen burgers en organisaties bezwaren aantekenen. De actievoerders zullen daar dus zeker gebruik van maken.

Meetsysteem voor straling

De Vlaamse regering wil een langdurige blootstelling van meer dan 0,4 microTesla (de eenheid van magnetische straling) zo veel mogelijk vermijden. Na de bouw van Ventilus zal een meetsysteem de stralingsniveaus in kaart brengen.

Bewoners van woningen in de zone met een hoger stralingsniveau dan 0,4 microTesla zullen moeten worden onteigend en vergoed.