shutterstock_296335556De meeste Nederlandstalige scholen doen hun best om hun leerlingen gezond te houden. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Elke vier jaar neemt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid het gezondheidsbeleid van de Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en Brussel onder de loep. Uit de meest recente cijfers blijkt dat scholen het vaak beter doen dan vier jaar eerder. De cijfers uit het onderzoek dateren van 2019, maar werden nu pas gedeeld. Het vorige onderzoek vond plaats in 2015.

Water en frisdrank

In bijna alle basisscholen is gratis kraantjeswater beschikbaar. In secundaire scholen gaat het om 85 %. In 78 % van de scholen is het toegestaan om tijdens de les te drinken.

Frisdrankautomaten verdwijnen stilaan. In lagere scholen zijn ze er bijna niet meer. In het secundair onderwijs vind je ze nog in 2 op de 10 scholen. Dat is een sterke daling ten opzichte van 2015, toen er nog in bijna 7 op de 10 middelbare scholen frisdrank werd aangeboden.

Roken

In bijna alle secundaire scholen zijn er afspraken en regels over roken. Het Agentschap Zorg en Gezondheid raadt aan om ook ouders en personeel te verbieden om te roken aan de schoolpoort. In 10 % van de basisscholen is dat nog toegelaten. In het secundair is dat het geval in 15 % voor de ouders en 17 % voor het personeel.

Groenten

Hoewel de cijfers meestal de goede richting uitgaan, is dat niet altijd het geval. Bij de warme maaltijden die op school worden gegeven, bieden nu minder scholen dan in 2015 een volwaardige portie groenten aan. Een volwaardige portie groenten is volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid de helft van het bord. In 2015 ging het om 54 % van de lagere scholen, in 2019 is dat licht gedaald tot 51 %. In het secundair gaat het om 6 op de 10 scholen.

Drugs en alcohol

43 % van de scholen heeft afspraken over alcohol en drugs op school, een stijging in vergelijking met 2015 (32 %). In 47 % van de middelbare scholen is het nooit toegelaten voor leerlingen van de derde graad om alcohol te drinken, ook niet op uitstap of tijdens activiteiten.

Gek genoeg vindt het Vlaams Instituut Gezond Leven dat het thema drugs niet te vaak aan bod mag komen op school. Het zou jongeren net aanzetten tot experimenteren. In de media ontstond daarover een kleine discussie. Preventiemedewerkers vinden het net belangrijk om het thema bespreekbaar te maken en ervoor te zorgen dat jongeren de juiste info krijgen.

Mentale gezondheid

Niet alleen de fysieke gezondheid is belangrijk. Ook het mentale welbevinden krijgt op de meeste scholen veel aandacht. In respectievelijk 59 % en 70 % van de lagere en secundaire scholen worden leerkrachten opgeleid in ‘klasmanagement’. Daarbij gaat aandacht naar het geven van positieve feedback, het verhogen van emotionele intelligentie en het verminderen van conflicten in de klas.

In bijna alle scholen is er begeleiding mogelijk voor leerlingen die het mentaal moeilijk hebben.

Foto: Shutterstock