shutterstock_82752859De steeds drogere zomers zorgen voor een watertekort. Nog nooit werden er zo vroeg in het jaar maatregelen genomen om water te besparen.

In de gemeente Overijse kwam er vrijdag plots geen water meer uit de kraan. Het gevolg van een samenloop van omstandigheden: een stijging in gebruik, werken bij De Watergroep en de langdurige droogte. Via de brandweer werd nooddrinkwater geleverd. Na een dag was het probleem van de baan.

Watervoorraad

Ondanks de snelle oplossing maken hydrologen zich zorgen over onze watervoorraad. De situatie in Overijse maakt duidelijk dat er niet veel moet mislopen om plots in de problemen te raken. Want door aanhoudende droogte komt onze watervoorraad steeds meer in het gedrang.

In verschillende gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant werden maatregelen opgelegd om op water te besparen. Zo mag je je auto er niet meer wassen, je zwembad niet vullen of je gras niet meer besproeien. In de rest van Vlaanderen zijn dat soort regels nog niet van kracht, al wordt ook daar opgeroepen om zuinig om te springen met water.

Bronnen

In Vlaanderen komt ons drinkwater van twee bronnen: het grondwater en het oppervlaktewater. Het grondwater komt uit diepere lagen van de aarde. Het is daar in de loop van tientallen jaren doorgesijpeld. De effecten van droogte hebben daar minder snel gevolgen voor onze watervoorraad.

Oppervlaktewater is water aan het aardoppervlak: grachten, kanalen, rivieren … Ons drinkwater komt in die categorie voornamelijk uit het Albertkanaal, dat gevuld wordt met water uit de Maas. Op korte termijn baart die voorraad de meeste zorgen. De Maas is afhankelijk van regenwater. Als er weinig neerslag valt, staat het rivieroppervlak lager en is er dus ook minder drinkwater beschikbaar.

Klimaatwetenschappers voorspellen in de toekomst steeds meer periodes van droogte, die een invloed op onze drinkwatervoorraad zullen hebben. Een manier om die voorraad op peil te houden, is bijvoorbeeld ‘ontharding’. Door bebouwing en het verharden van de grond (bv. door asfaltwegen) wordt water niet goed opgenomen in de grond. De aanleg van meer groene ruimtes kan ervoor zorgen dat er meer grondwater wordt opgenomen.

Code rood

Ook vorige jaren werd er al bezorgd naar de watervoorraad gekeken, maar nog nooit werden er vroeger maatregelen getroffen om waterverbruik te besparen (code oranje). In het geval van code rood treedt een afschakelplan in werking. In dat geval is het mogelijk dat bepaalde regio’s tijdelijk geen toegang meer hebben tot kraanwater.

Foto: Shutterstock