©Shutterstock

©Shutterstock

Het Vlaamse onderwijs zal tienduizenden Oekraïense leerlingen opvangen. Zij moeten een plaats in een klas én de nodige begeleiding krijgen. Dat stelt de scholen voor een enorme uitdaging.

 

Volgens een prognose van het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kunnen de scholen in totaal 60 000 kinderen en jongeren uit Oekraïne verwachten. Die zullen opgevangen worden in onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (Okan). Eenvoudig zal dat niet zijn. Jinnih Beels, de Antwerpse schepen voor Onderwijs, trok in een bericht op Twitter aan de alarmbel. Ze schreef dat er voor de oorlog in Oekraïne al 170 jongeren op de wachtlijst stonden voor de Okan-klassen in het secundair onderwijs in haar stad. In het basisonderwijs is er volgens haar wél nog plaats, maar ook daar zal de limiet snel bereikt zijn.

Creatieve oplossingen

Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, pleit voor creatieve oplossingen. Zo bekijken scholen of er leegstaande gebouwen of containerklassen ingeschakeld kunnen worden. Uiteraard zullen er ook extra leraren nodig zijn. Lieven Boeve suggereert in De Standaard om te onderzoeken of op korte termijn Oekraïense leerkrachten kunnen bijspringen. Eventueel kan er zelfs samengewerkt worden met leerkrachten die vanuit Oekraïne onlinelessen organiseren. Hoewel het Nederlands in principe de voertaal is in de Okan-klassen, denkt men aan de mogelijkheid om in het Engels of zelfs het Oekraïens les te geven.

Traumapsychologen

De scholen kunnen op de steun rekenen van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Niet alleen helpen zij in de zoektocht naar extra plaatsen in het onderwijs voor de vluchtelingenkinderen, zij staan ook in voor hun medische en psychologische opvolging. Volgens Stefan Grielens, algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk, kunnen Oekraïense vluchtelingenkinderen met concentratie- en slaapproblemen kampen en afwijkend gedrag vertonen door de erge dingen die ze meemaakten. ‘Onze eerste taak is deze kinderen en jongeren zo veel mogelijk veiligheid, rust en structuur te bieden’, vertelde hij in een interview met Radio 1. ‘We moeten niet onmiddellijk beginnen met het pijnlijke verleden op te rakelen. Het is beter het tempo van het kind te volgen en het vooral stabiliteit en rust te geven.’

Minister Ben Weyts heeft al toegezegd opnieuw te investeren in traumapsychologen die het CLB kunnen bijstaan, net zoals dat gebeurde met de Syrische vluchtelingen enkele jaren geleden.

Beter geschoold

De huidige stroom van Oekraïners vertoont wel wat verschillen met eerdere vluchtelingengolven. ‘Onder de Syrische vluchtelingen zaten heel wat analfabete jongeren’, zegt Liesbeth Hoste, leerkracht Nederlands in Oudenaarde, in De Standaard. ‘Het ging ook vaker om niet-begeleide minderjarigen.’ De scholingsgraad van de Oekraïense kinderen is in het algemeen beter, waardoor het makkelijker is hen de gewone lessen aan te bieden.