shutterstock_1162242859Voor elke Vlaming een boom. Met dat plan wil minister Bart Somers een bijdrage leveren aan het bestrijden van de klimaatopwarming. Kenners vinden het een goede eerste stap, maar benadrukken dat ook andere maatregelen nodig zijn.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) wil dat de Vlaamse gemeenten meer bomen planten. Eén extra boom en een halve meter haag per inwoner zouden er moeten bijkomen tegen 2030. In totaal goed voor 6,6 miljoen bomen en 3300 kilometer haag. Op die manier wil hij de gemeenten inschakelen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Minder bos

Onderzoeken tonen aan dat de landoppervlakte die bedekt wordt door bomen wereldwijd afneemt. Maar bossen zijn belangrijk. Minder bos zorgt voor een afname in biodiversiteit. Dat is de hoeveelheid verschillende dier- en plantensoorten in een bepaald gebied.

Bossen zijn ook belangrijk voor de opslag van CO2. Bomen slaan koolstoffen op. Ze halen dus schadelijke stoffen uit de lucht. Als de bossen verdwijnen, blijft er meer CO2 aanwezig in de atmosfeer. Dat draagt bij tot de opwarming van de aarde.

Eerste stap

Natuurkenners benadrukken dat het planten van bomen wel een mooie eerste stap is, maar dat het daarmee niet mag ophouden. Het duurt immers tientallen jaren voor een aangeplant bos een verdwenen bos kan vervangen. Dat geldt zowel voor de dieren en planten die erin leven, als voor het klimaat. Het is daarom belangrijk dat een plan om bomen te planten hand in hand gaat met een beleid om bossen te beschermen en ruimte vrij te maken voor bos en natuur.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Het herstellen van bossen maakt deel uit van de internationale klimaatafspraken van de Verenigde Naties. Het is een van de duurzame ontwikkelingsdoelen. In de New York Declaration of Forest hebben de deelnemende landen in 2014 beloofd om de wereldwijde ontbossing tegen 2030 te stoppen en 350 miljoen hectare bos te herstellen. In het kader daarvan werden er internationaal al verschillende acties gelanceerd.