shutterstock_1689156103Met de hulp van technologie wil de Belgische regering een versoepeling van de coronamaatregelen mogelijk maken. Maar het gebruik van zo’n app roept enkele ethische vraagstukken op.

Al meer dan een maand zijn in België lockdownmaatregelen van kracht. Die moeten de verspreiding van het coronavirus beperken. Hoe lang die maatregelen nog zullen gelden, is niet duidelijk. Maar technologie zou een handje kunnen helpen bij de terugkeer naar het gewone leven.

Contact tracing

De overheid overweegt om een contact tracing-app te lanceren. Tracing is Engels voor ‘volgen’. De app zou dus onze contacten ‘volgen’ en een waarschuwing geven wanneer je in contact bent gekomen met een besmet persoon. Stel dat je bijvoorbeeld op de bus naast iemand hebt gezeten die enkele dagen later de diagnose van Covid-19 krijgt, dan zou je een waarschuwing ontvangen.

Het gebruik van zo’n app zou ervoor kunnen zorgen dat mensen die in contact zijn gekomen met een besmet persoon sneller afgezonderd kunnen worden.

Effectief?

In welke mate zo’n app écht helpt om een verspreiding van het virus tegen te gaan, is niet bewezen. De effectiviteit is natuurlijk sterk afhankelijk van het aantal gebruikers. Als te weinig mensen de app gebruiken, heeft die immers onvoldoende informatie om gebruikers te waarschuwen. Voorlopig gaat men ervan uit dat het gebruik van de app op vrijwillige basis zal gebeuren.

Om goed te werken, moeten mensen ook zeker weten dat ze besmet zijn met het virus. Voorlopig wordt het aantal tests in ons land erg beperkt: enkel bij ziekenhuisopnames, zorgpersoneel en in (woon)zorgcentra wordt er getest. Die beslissing werd genomen, omdat er oorspronkelijk niet zo veel tests beschikbaar waren. In de toekomst plant de regering wel om het aantal tests uit te breiden.

Waarschuwing

Maar niet iedereen staat te springen om zo’n app te installeren. Experts waarschuwen voor privacyrisico’s. Hoe goed zal de app in staat zijn de gegevens van gebruikers te beschermen?

Een werking via bluetooth moet critici geruststellen. De app zou op die manier wel kunnen bijhouden dát er contact is geweest met een besmet persoon, maar niet wáár dat gebeurde. Mensen die de waarschuwing krijgen, zullen dus ook niet weten wie van hun contacten nu net besmet is.

Er bestaat ook het risico van ‘vals positieven’. Zo zou het kunnen dat de app aangeeft dat je in contact bent geweest met een besmet persoon, terwijl je bijvoorbeeld gewoon in hetzelfde appartementsgebouw woont, maar nooit met elkaar in contact bent geweest.

Rusland

In landen als China of Zuid-Korea wordt al gebruikgemaakt van apps in de strijd tegen het virus. Ook in Rusland wordt sterk ingezet op elektronisch toezicht. Zo worden verplaatsingen in de hoofdstad Moskou er gereguleerd met QR-codes. Wie geen code heeft, bv. voor verplaatsingen naar het werk of noodgevallen, mag geen metro of taxi nemen. In andere regio’s worden apps gebruikt waar gebruikers ook hun lichaamstemperatuur, pasfoto of hartritme invoeren.

Foto: Shutterstock