shutterstock_1240184698De ‘gele hesjes’ protesteren in Frankrijk en Wallonië tegen dure brandstofprijzen. Op enkele plaatsen leidde het protest tot geweld en vandalisme.

De ‘gele hesjes’ of de gilets jaunes zijn een groep mensen die protesteert tegen de hoge brandstofprijzen. Vooral diesel is erg duur geworden. Dat is het gevolg van hoge belastingen (accijnzen) die op de verkoop van diesel geheven worden. De regering voert die in om de aankoop en het gebruik van (diesel)auto’s te ontmoedigen en zo de uitstoot van fijnstof en CO2 te doen dalen.

De naam ‘gele hesjes’ komt van de fluohesjes die de actievoerders dragen. Ze zijn geen lid van een vaste organisatie, maar groepeerden zich spontaan via sociale media. De protestbeweging begon in Frankrijk, maar waaide al snel over naar ons land. In België is de groep voornamelijk in Wallonië actief, al vonden ook in Vlaanderen al enkele kleinere acties plaats in Genk en Hasselt. Omdat de actievoerders voorraden van brandstof blokkeerden, kampten verschillende tankstations met een tekort. De groep blokkeert ook wegen. Zo verspert ze geregeld de doorgang van vrachtwagens die brandstof leveren.

Vlaanderen vs. Wallonië

Waarom klinkt het protest luider in Wallonië dan in Vlaanderen? De brandstofprijzen zijn hier immers even hoog. Een mogelijke verklaring is dat de lonen in Vlaanderen gemiddeld hoger liggen dan in Wallonië. Dat zorgt er niet enkel voor dat hogere brandstofprijzen gemakkelijker te betalen zijn, maar ook dat mensen nieuwere auto’s hebben die minder verbruiken. Vlamingen hebben ook vaker een bedrijfswagen, wat betekent dat brandstof door de werkgever betaald wordt.

Bovendien leggen mensen in Wallonië grotere afstanden af met de auto. Het gebied is landelijker dan Vlaanderen. Mensen wonen dus verder van hun werk of van grotere steden. Het netwerk van openbaar vervoer is er ook minder uitgebreid.

Geweld

In Feluy en Charleroi (in de provincie Henegouwen) liepen de protesten enkele keren uit de hand. Een honderdtal relschoppers gebruikte geweld tegen de politie en beschadigde auto’s. Enkele heethoofden werden gearresteerd. Waarschijnlijk zijn de amokmakers geen ‘echte’ gele hesjes, maar mensen die de protesten gebruiken als een excuus voor geweld en vandalisme. Ook in Frankrijk zijn de protesten al verschillende keren ontspoord en vielen er zelfs al enkele doden.

Gevolgen

Als reactie op de acties van de gele hesjes verklaarde Frans president Macron dat hij de verhoging van de brandstofprijzen zou herbekijken. Hij blijft echter bij zijn standpunt dat maatregelen nodig zijn om de uitstoot van fijn stof te beperken.

In België komt een politieke discussie voorlopig maar moeilijk op gang.

Foto: Shutterstock