soort streepjescode die snel gescand kan worden, bv. door een smartphone