6780030Voor de eerste keer is er een ruimtetoestel geland op de achterkant van de maan. Die eer was voor de Chinese ruimtesonde Chang’e-4.

De maan draait tegelijkertijd rond haar as en rond de aarde. Die beweging zorgt ervoor dat er een kant van de maan is die we op aarde nooit te zien krijgen, de zogenaamde ‘donkere kant’ van de maan. Die naam is een beetje misleidend, want de achterkant en de voorkant van de maan krijgen afwisselend zonlicht.

In 1959 kregen we voor het eerst een foto van die achterkant te zien via satellietbeelden. Maar hoewel de eerste mensen al op de maan liepen in 1969, is er nog nooit een toestel geland op die ‘andere’ kant.

Chang’e-4

De onbemande Chinese ruimtesonde Chang’e-4 is daar nu als eerste in geslaagd. De sonde werd genoemd naar de Chinese godin van de maan. Dat China het eerste land is dat er kan landen, is goed nieuws voor het Chinese ruimtevaartprogramma. Door jarenlange investeringen hoopt China om een volwaardige ruimtevaartmacht te worden. Volgend jaar staat de start van een bemand ruimtestation op de planning. En ook mensen naar de maan sturen, is een van China’s ambities.

Wetenschap

Maar de landing draait niet enkel om prestige. Ook op wetenschappelijk gebied is de missie interessant. Omdat die kant van de maan nooit naar de aarde gedraaid is, is hij afgeschermd van alle straling die vanop aarde de ruimte in gestuurd wordt. Je kunt er dus waarnemingen doen die niet verstoord worden door bijvoorbeeld radiosignalen.

De sonde is bovendien geland in de grootste ‘deuk’ in de maan, het Aitken-bekken. Wetenschappers denken dat die deuk het gevolg is van een zware botsing in de vroege geschiedenis van de maan. Bij die botsing is mogelijk materiaal vrijgekomen uit de diepere grondlagen. Het zou kunnen dat er dus interessante grondstoffen te vinden zijn, die bijvoorbeeld gebruikt zouden kunnen worden om op een minder vervuilende manier energie op te wekken.

Planten

De Chang’e-4 heeft ook enkele plantenzaden aan boord, onder meer van aardappelen, en eitjes van een zijdeworm. De bedoeling is dat die in het toestel ontkiemen. Wetenschappers zullen observeren hoe de zaden groeien in een maanomgeving.

Foto: CNSA